Show simple item record

dc.contributor.advisorLitmanen, Tapio
dc.contributor.advisorAittola, Tapio
dc.contributor.authorLumijärvi, Satu-Sinikka
dc.date.accessioned2014-12-18T06:07:20Z
dc.date.available2014-12-18T06:07:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453956
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44945
dc.description.abstractDemokratian kehitys on huolestuttanut suomalaisia pitkään. Alenevat äänestysprosentit ja vaisu osallistuminen yhteisten asioiden hoitoon ovat saaneet aikaan sen, että Suomen valtiohallinnossa on paneuduttu voimakkaasti demokratian ongelmien kartoittamiseen ja suotuisan kehityksen aikaansaamiseen. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää kuntaliitosargumentaatiota vuosien 2011–2014 ajalta entisen Vihannin kunnan valtuuston pöytäkirjoista, paikallislehdistä ja kuntalaisten kommenteista sosiaalisessa mediassa. Ensiksi tarkastelun kohteena ovat argumentaatiot puolesta ja vastaan, kun kyseessä on Vihannin eteläosien liittäminen Oulaisten kaupunkiin. Toiseksi pureudutaan siihen, millaisena demokratia kuntaliitoskontekstissa esiin nousseiden diskurssien perusteella esiintyy. Näitä asioita peilataan valtiohallinnon demokratiahankkeisiin. Tutkimuksen metodologiset ratkaisut perustuvat sosiaalisen konstruktionismin perinteeseen, ja tässä tapauksessa diskurssianalyysin kriittiseen versioon, jonka mukaan kieli kiinnittää itseensä ideologisia vivahteita todellisuutta rakentaessaan. Diskurssianalyysi on yksi kirjoitettuun ja puhuttuun kielenkäyttöön kohdistuva laadullisen tutkimuksen menetelmä, jossa em. aineisto otetaan tutkimuskohteeksi sellaisenaan. Lisäksi tutkimuksessa käytetään hieman etnografista menetelmää, sillä osallistuva havainnointi edellyttää tutkijan aktiivista panosta ja läsnäoloa. Etnografinen menetelmä tarkoittaa tapahtumien mukana elävän henkilön liikkumista kentällä, mutta toisaalta myös tarvittaessa tapahtuvaa kentälle pujahtamista ja asioiden havainnointia. Tutkimustuloksiksi muodostui kolme metadiskurssia: tervehdyttämisen diskurssit, ylivallan ja vaihtoehdottomuuden diskurssit sekä demokratian diskurssit. Tervehdyttämisen diskurssit rakentuivat talous-, kuntarakenne- ja palveludiskursseista, ja tervehdyttämisen kahdesta vastakkaisesta olomuodosta kuntakokoa suurentamalla tapahtuva suotuisa kehitys on saavuttanut hegemonisen aseman kuntaliitoskeskustelussa. Ylivalta ja vaihtoehdottomuus sisältävät uskomuksien, tiedon ja lupauksien aladiskurssit. Argumentoinnit tapahtuivat 1960-luvulle jämähtäneinä. Demokratian diskurssit toivat esiin demokratian puutteet ja sen toteutumiseen asetetut toiveet, jotka näyttäytyivät samanlaisina valtiohallinnon demokratiatavoitteiden kanssa. Toteutunut demokratia oli kuitenkin suurten keskusten ja rakenteiden demokratiaa, mikä aiheutti pettymyksen tunteita ja myös passivoi ihmistä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (119 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherDemokratia
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.subject.otherkuntaliitos
dc.subject.otherdeliberaatio
dc.subject.othermyöhäismoderni
dc.subject.otherosallistuva kansalaisuus
dc.subject.othersosiaalinen vuorovaikutus
dc.titleMillaista demokratiaa? : diskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014
dc.title.alternativeDiskurssianalyysi tavoitellun kuntaliitoksen (Oulainen-Vihanti) keskusteluista vuosina 2011-2014
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412183546
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2014-12-18T06:07:21Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysodemokratia
dc.subject.ysokuntaliitokset
dc.subject.ysososiaalinen vuorovaikutus
dc.subject.ysokansalaisuus
dc.subject.ysodeliberatiivinen demokratia
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston <a href="https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat">arkistotyöasemalta</a>.fi
dc.rights.accessrights<br><br>The author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival <a href="https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities">workstation</a> at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record