Show simple item record

dc.contributor.advisorPalviainen, Åsa
dc.contributor.authorMäkinen, Susanna
dc.date.accessioned2014-12-17T10:43:57Z
dc.date.available2014-12-17T10:43:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453946
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44935
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoitus on tarkastella, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita sisältävät musiikin käyttö ruotsinopetuksessa, ruotsin- ja musiikinopetuksen integrointi sekä ruotsin- ja musiikinopettajien yhteistyö. Tutkielma valottaa näitä mahdollisuuksia ja rajoitteita erään suomalaisen musiikkilukion näkökulmasta. Lisäksi tutkielman tarkoitus on tarjota näkökulmia siihen, kuinka kyseisessä lukiossa käytetty oppikirja Galleri tukee musiikin käyttöä ruotsinopetuksessa sekä ruotsin ja musiikin integrointia oppiaineina. Tutkielman aineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla ja analysoitiin laadullisesti sisällönanalyysillä. Tutkimusta varten haastateltiin musiikkilukion ruotsinopettajaa ja sekä yhtä lukion musiikinopettajista sekä yhdessä että yksilöinä. Lisäksi haastateltiin kolmea lukion opiskelijaa. Aineistoa täydennettiin ruotsinopettajalle sähköpostitse lähetetyillä lisäkysymyksillä sekä oppikirja-analyysillä. Haastateltujen näkökulmasta suurimmat musiikin käytön mahdollisuudet liittyvät kielenoppimisen helpottumiseen sekä positiivisiin motivaatiovaikutuksiin. Musiikin hyödyntämiseen ja sen hyötyihin vaikuttavat haastateltujen mukaan oppilaitos, oppilaiden asenteet ja musikaaliset taidot sekä opettajien oppilastuntemus. Lisäksi musiikkiin liittyviin oppimateriaaleihin ja niiden luomiseen liittyvät kysymykset nousivat esiin ruotsinopettajan puheenvuoroissa. Siitä huolimatta, että kaikki haastateltavat kokivat musiikin käytön positiivisena, he kokivat sen myös jossakin määrin ylimääräiseksi elementiksi, joka ei normaalisti kuulu ruotsinopetukseen. Haastatellut opettajat kokivat ruotsin- ja musiikinopettajien yhteistyön ja integroinnin mahdollisuuksien olevan teoriassa lähes rajattomat. Käytännön kannalta ongelmiksi muodostuvat kuitenkin ajanpuute ja koulutyön aikataulut. Lisäksi yhteistyötä rajoittaviksi tekijöiksi nostettiin asenteisiin liittyviä kysymyksiä. Yleisesti haastateltavat tarkastelivat yhteistyötä hyvin ainejakoisesti sekä oman oppiaineensa näkökulmasta. Opettajien vastauksissa koskien yhteistyötä ja integraatiota oli myös nähtävissä jonkinlainen törmäys vanhan ainejakoisen kulttuurin ja nousevan yhteistyö- ja integraatiokulttuurin välillä. Haastateltu ruotsinopettaja oli suhteellisen tyytyväinen käyttämänsä oppikirjasarjan tarjoamaan musiikkivalikoimaan. Oppikirja-analyysissä kuitenkin paljastui, että kirjasarjan musiikki ja musiikkiin liittyvät tehtävät painottuvat yhteen kurssikirjaan. Musiikkikappaleisiin liittyvät tehtävät ovat analyysin mukaan myös melko yksipuolisia sekä käyttötarkoitukseltaan että tehtävätyypeiltään. Oppiaineiden integrointia oppikirjat eivät analyysin perusteella tue. Oppikirja-analyysin pohjalta voidaankin pohtia, vahvistavatko oppikirjasidonnaisuus ja ainejakoinen oppimiskäsitys toisiaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (80 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherruotsinopetus
dc.subject.othersvenskundervisning
dc.subject.othermusiikki
dc.subject.othermusik
dc.subject.otheryhteistyö
dc.subject.othersamarbete
dc.subject.othertapaus-tutkimus
dc.subject.otherfallstudie
dc.subject.otherlukio
dc.subject.othergymnasium
dc.titleMusik och lärarsamarbete som resurs i svenskundervisningen : möjligheter och utmaningar vid ett musikgymnasium
dc.title.alternativeMöjligheter och utmaningar vid ett musikgymnasium
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412173525
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2014-12-17T10:43:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysomusiikkilukiot
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record