Show simple item record

dc.contributor.advisorAlanen, Riikka
dc.contributor.authorHämäläinen, Tiia
dc.contributor.authorKankaanpää, Emmi
dc.date.accessioned2014-12-10T16:01:36Z
dc.date.available2014-12-10T16:01:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453667
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44841
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin nuorten ja kokeneiden opettajien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Kodin ja koulun yhteistyötä on selvitetty asenteiden ja käytäntöjen näkökulmasta, mutta tutkimuksesta on puuttunut kriittisempi ote. Tämä tutkimus tuo uutta näkökulmaa aiheeseen tarkastelemalla nuorten opettajien kokemuk-sia yhteistyöstä sekä vertailemalla nuorten ja kokeneiden opettajien kokemuksia. Tuomme esiin myös vuorovaikutuksen näkökulman kodin ja koulun välisessä yhteis-työssä, jota ei myöskään ole aikaisemmin juurikaan tutkittu. Tutkimuskysymyksemme olivat: 1. Mitä kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja opettajat mainitsevat haastatteluissa? 2. Millaisena opettajat kokivat kodin ja koulun välisen yhteistyön? Tähän kysymykseen sisältyvät perustelut käytetyille yhteis-työvälineille, yhteistyöhön liittyvät tunteet, kokemukset vanhemmista sekä mahdolliset yhteistyön ongelmat. 3. Millaisena opettajat kokivat opettajan ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen? 4. Onko nuorten ja kokeneiden opettajien kokemusten välillä eroja? Aineisto kerättiin haastattelemalla viittä iältään 24–29 -vuotiasta luokanopetta-jaa sekä viittä 47–55 -vuotiasta luokanopettajaa. Aineiston analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysia. Tulokset paljastivat, että haastateltavilla oli käytössään monia eri välineitä, joista yleisimpinä Wilma ja puhelin. Opettajat kokivat vanhempien välillä olevan eroja. Eniten näitä eroja mainittiin vanhempien aktiivisuudessa lapsensa koulunkäyntiä koh-taan. Vanhempien kohtaamiseen liittyi jännittämistä etenkin uran alkuvaiheessa, mutta opettajat kuitenkin kokivat vanhempien suhtautuvan heihin positiivisesti. Kahdeksan kymmenestä haastatellusta koki, ettei suuria ongelmia yhteistyössä ollut ilmennyt. Nä-mä opettajat mainitsivat yksittäisiä erimielisyyksiä, jotka eivät kuitenkaan olleet vaikut-taneet yhteistyön jatkumiseen negatiivisesti. Kaksi kertoi ongelmia syntyneen esimer-kiksi maahanmuuttajaperheen kanssa toimiessa tai opettajan ja vanhempien kasvatusnä-kemysten eroavaisuuksista. Opettajat kokivat saaneensa tukea yhteistyöhön sekä työyh-teisöstä että kokemuksen kautta. Koulutuksesta saadun tuen määrä taas koettiin melko vähäiseksi. Eroja nuorten ja kokeneiden opettajien havaintojen ja kokemusten välillä oli melko vähän. Niitä ilmeni erityisesti puheessa kirjallisesta viestinnästä. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi rehtorin roolia yhteistyön tukijana sekä tarkastella lähemmin opettajan ja vanhempien välistä viestintää.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (76 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkodin ja koulun yhteistyö
dc.subject.othernuori opettaja
dc.subject.otherkokenut opettaja
dc.title"Ei oo tarvinnu yöunia menettää" : nuorten ja kokeneiden opettajien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä
dc.title.alternativeNuorten ja kokeneiden opettajien kokemuksia kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412103470
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-12-10T16:01:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysotyöura
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysovanhemmat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record