Show simple item record

dc.contributor.advisorKosonen, Erja
dc.contributor.advisorRautiainen, Katri-Helena
dc.contributor.authorAiraksinen, Suvi
dc.date.accessioned2014-12-01T11:26:58Z
dc.date.available2014-12-01T11:26:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1452987
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44781
dc.description.abstractTutkimuksessa kartoitetaan tietoa chimekello-soittimen käytöstä ja sen mahdollisuuksista musiikinopetuksessa. Tavoitteena on selvittää soittimen etuja ja haasteita sekä erilaisia käyttökonteksteja musiikkikasvatuksessa. Soittimen soveltuvuutta yhdistetään erityisesti suomalaisen alakoulun musiikinopetuksen kontekstiin sekä yleisiin musiikinopetuksen tavoitteisiin keräten näkökulmia chimekelloista yhtenä opetusvälineenä ja koulusoittimena. Teoriaosiossa esitellään erikseen chimekello-instrumentti, musiikkikasvatusfilosofian ja chimekellojen musiikinopetuskäytön yhdistymistä toiminnallisesta eli praksiaalisesta näkökulmasta ja musiikinopetuksen päämääriä opetussuunnitelmassa. Soittimen käyttöä peilataan musiikinopetuksen päämääriin teoriataustan ja opetussuunnitelman pohjalta. Lisäksi viimeisessä teorialuvussa käsitellään erityismusiikkikasvatusta ja terapeuttisesti suuntautunutta musiikkikasvatusta chimekelloihin liittyvien kontekstien osalta. Tutkimus on laadullinen ja aineisto pohjautuu kansainvälisiin asiantuntijahaastatteluihin (N=8). Haastattelut ovat puolistrukturoituja teemahaastatteluita ja aineisto on kerätty vuosina 2012–2014. Sisällönanalyysi on tehty sekä aineistolähtöisesti että teoriaohjaavasti. Aineisto on litteroitu, koodattu, teemoiteltu ja tyypitelty. Tulosten mukaan chimekellot ovat melko harvinaisia musiikinopetuksessa, vaikka soittimen käyttömahdollisuudet koetaan varsin laajoina. Yleisimpiä chimekellot ovat Yhdysvalloissa. Suomessa soittimia on alle 30 paikkakunnalla. Muita soittimen käyttökonteksteja ovat erityisryhmät, musiikkiterapia ja musiikkikoulut. Soittimen etuna ovat puhdasvireinen ääni, soittotekniikan helppous ja sopiminen eri tasoisille oppilaille. Chimekellojen soiton oppiminen tai opettaminen ei vaadi välttämättä aiempaa musiikkitaustaa. Samoja soittimia soitetaan yhdessä, jolloin kaikkien osallistuminen mahdollistuu. Haasteita chimekellojen musiikinopetuskäytössä ovat rahoitus sekä soittimien hinta, riittävyys kaikille ja tunnettavuus. Esille tuli myös musiikinopetuksen ja opetussuunnitelman yleisiä haasteita. Musiikin teorian opiskelun ja chimekellojen käytön yhteys koetaan vieraampana, mutta mahdollisena. Chimekellot opetusvälineenä voidaan yhdistää musiikinopetuksen päämääriin niiden muun muassa mahdollistaessa yhteismusisoinnin kautta musiikillisen toiminnan ja ilmaisun sekä onnistumisen kokemuksen, tukien musiikin elementtien, kuten harmonian ja melodian, oppimista sekä sisältäen erilaisia musiikinoppimista tukevia aspekteja.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherchimekellot
dc.titleChimekellot musiikinopetuksessa : käytänteitä ja näkökulmia musiikkikasvatukseen
dc.title.alternativeKäytänteitä ja näkökulmia musiikkikasvatukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412013401
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-12-01T11:26:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysomusiikkiterapia
dc.subject.ysoerityiskasvatus
dc.subject.ysokoulu
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record