Show simple item record

dc.contributor.advisorValo, Maarit
dc.contributor.authorSoininen, Aura
dc.date.accessioned2014-11-20T08:49:10Z
dc.date.available2014-11-20T08:49:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1451799
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44697
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää asiantuntijatiimin päätöksentekoprosessia. Lisäksi pyrittiin kuvaamaan monialaisen asiantuntijatiimin päätöksentekoprosessissa ilmeneviä, sen tuloksellisuutta tukevia ja heikentäviä tekijöitä. Päätöksentekoa tarkasteltiin havainnoimalla tiimin jäsenten välistä vuorovaikutusta projektipalaverissa. Tutkimusaineisto koostui kahden tunnin mittaisesta sisäisestä palaverista, jossa kolmesta jäsenestä koostuva asiantuntijatiimi suunnitteli alkavan projektin toteutusta ja teki siihen liittyviä päätöksiä. Laadullinen tutkimus toteutettiin aineistolähtöisesti siten, että ääninauhalle tallennetusta palaverista etsittiin päätöksentekotilanteet, joiden puheenvuorot teemoiteltiin ja jaettiin tehtävä- ja suhdetason yläluokkiin. Kun puheenvuorot oli jaettu kahteen luokkaan, niille nimettiin puheenvuoroja yhdistävien tekijöiden perusteella vielä alaluokat. Tehtävätason puheenvuorot jaettiin sisällön ja toiminnan tason puheenvuoroihin, joille nimettiin niitä yhdistävien tekijöiden perusteella vielä alaluokat. Suhdetason puheenvuorot jaettiin omiin alaluokkiinsa. Tämä oli analyysin ensimmäinen vaihe, jonka avulla asiantuntijatiimin päätöksentekoprosessista saatiin kokonaiskäsitys. Toisessa analyysivaiheessa asiantuntijatiimin päätöksentekotilanteista etsittiin tuloksellisuutta tukevia sekä heikentäviä tekijöitä, joiden avulla pyrittiin kuvaamaan, miten tuloksellisuus ilmenee asiantuntijatiimin päätöksenteossa. Tutkimuksen tulokset muodostavat yleisluontoisen kuvauksen asiantuntijatiimin päätöksentekoprosessista sekä sen tuloksellisuuden kannalta merkittävistä tekijöistä. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että asiantuntijatiimin päätöksenteko on luonteeltaan strategista sekä informaatiokeskeistä. Päätöksentekotilanteissa tiimin jäsenet pyytävät ja viestivät informaatiota, määrittelevät projektin tavoitteita sekä ennakoivat päätösten seurauksia. Lisäksi he viestivät mielipiteitään ja kysyvät niitä toisiltaan. Asiantuntijatiimin päätöksentekotilanteita analysoitiin myös etsimällä niistä päätöksentekoprosessin tuloksellisuutta tukevia ja sitä heikentäviä tekijöitä. Näyttäisi siltä, että asiantuntijatiimin päätöksenteosta voidaan havaita tuloksellisuutta tukevia tekijöitä, kuten proseduraalinen viestintä sekä positiivinen suhdetason vuorovaikutus. Tuloksellisuutta heikentävinä tekijöinä voidaan mainita esimerkiksi joissakin päätöksentekotilanteissa ilmenevät ryhmäajattelun piirteet sekä jotkut mielipiteisiin perustuvat päätökset. Autenttisten tiimien päätöksentekoa on tutkittu suhteellisen vähän, ja jatkotutkimus olisi tarpeen. Luonnollisten asiantuntijatiimien vuorovaikutusta koskevaa tutkimustietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi viestintäkoulutusta, ja siten organisaatioiden sekä tiimien toiminnan ja päätöksenteon kehittämisessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (66 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertiimi
dc.subject.otherasiantuntijatiimi
dc.subject.othertiimin vuorovaikutus
dc.subject.othertiimin päätöksenteko
dc.subject.othertiimin tuloksellisuus
dc.titleAsiantuntijatiimin päätöksenteko tapaamisessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411203302
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2014-11-20T08:49:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysotiimit
dc.subject.ysoasiantuntijat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysopäätöksenteko
dc.subject.ysotuloksellisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record