Show simple item record

dc.contributor.advisorPitkänen-Huhta, Anne
dc.contributor.authorKauppinen, Tiina
dc.date.accessioned2014-11-14T13:50:17Z
dc.date.available2014-11-14T13:50:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1451525
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44663
dc.description.abstractTyön tarkoituksena oli selvittää, miten yli 60-vuotiaat saksan ja ruotsin oppijat suhtautuvat vieraan kielen puhumiseen. Kokemukseni mukaan vanhemmat kielenoppijat keskittyvät suullisen ja kommunikatiivisen kielitaidon sijasta eniten kielen kirjalliseen muotoon. Tämän lisäksi suurin osa vanhemmista kielenoppijoista on aloittanut kieliopintonsa kielioppi-käännös-menetelmän aikana, jolloin suulliseen kielitaitoon ei kiinnitetty juurikaan huomiota. Koska nykyään suullinen kielitaito on pääosassa koulujen kielenopetuksessa, halusin tutkimuksen avulla myös selvittää, mikä puhetaidon asema on kansalaisopistossa opiskelevien ikääntyvien kielenoppijoiden mielestä suhteessa kielitaidon muihin osa-alueisiin. Tämän lisäksi tarkoituksena oli selvittää ikääntymisen vaikutuksia vieraan kielen puhumiseen. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli kuvata ja selittää tutkimusryhmän käsityksiä puhumisesta ja suullisesta kielitaidosta. Tutkimusryhmä koostui yhteensä yhdeksästä yli 60-vuotiaasta kielenoppijasta, joista neljä opiskeli saksaa ja viisi ruotsia Jyväskylän kansalaisopistolla. Osallistujista kuusi oli naisia ja kolme miehiä ja heidän ikänsä vaihteli 64 ja 69 vuoden välillä. Tutkimusmetodina käytettiin teemahaastatteluita, jotka nauhoitettiin ja litteroitiin. Haastatteluaineistosta nousseita teemoja tutkittiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksessa selvisi, että valtaosa ikääntyvistä suhtautuu vieraan kielen puhumiseen positiivisesti. Suullista kielitaitoa pidettiin pääasiassa tärkeimpänä kielitaidon osa-alueena, ja se yhdistettiin usein kuullunymmärtämiseen. Moni korosti myös osa-alueiden keskinäistä tasa-arvoisuutta. Positiivinen suhtautuminen sekä puhumiseen että suulliseen kielitaitoon ylipäänsä on johdettavissa lähes poikkeuksetta haastateltavien kokemiin kielenkäyttötilanteisiin: se, jolla on tai on ollut mahdollisuuksia käyttää kieltä suullisen kommunikaation välineenä, pitää suullista kielitaitoa tärkeänä ja suhtautuu puhumiseen positiivisesti. Iän vaikutukset vieraan kielen puhumiseen olivat puolestaan liitettävissä erityisesti muistiin ja yleiseen hidastumiseen, jotka vaikuttavat sanojen käyttöön puhetilanteessa. Haastateltavat kokivat, että heillä on laaja sanavarasto, mutta sanat eivät ikääntyneenä enää palaudu mieleen puhetilanteissa niin hyvin. Negatiivisten vaikutusten vastapainoksi ikä toi kuitenkin mukanaan myös lisää puhumisvarmuutta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (104 sivua)
dc.language.isoger
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherFremdsprachenlernen im Seniorenalter
dc.subject.otherSprechen
dc.subject.otherkommunikative Kompetenz
dc.title"Det pirrar inte i magen" : Einstellungen von Deutsch- und Schwedisch lernenden finnischen Senioren zum Sprechen und zur mündlichen Sprachkompetenz
dc.title.alternativeEinstellungen von Deutsch- und Schwedisch lernenden finnischen Senioren zum Sprechen und zur mündlichen Sprachkompetenz
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411143261
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-11-14T13:50:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysosaksan kieli
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysosuullinen kielitaito


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record