Show simple item record

dc.contributor.authorKarppinen, Tiia
dc.date.accessioned2014-11-02T06:51:07Z
dc.date.available2014-11-02T06:51:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44521
dc.description.abstractLukutaito on yksi suomalaisen opetusjärjestelmän päätavoitteista.Vieraskielisten tekstien lukutaidon merkitys korostuu lukiossa, jossa oppilaiden lukutaitoa arvioidaan jatkuvasti kielitaidon erillisenä osa-alueena. Vaikka vieraalla kielellä lukeminen eroaa merkittävästi äidinkielellä lukemisesta ja sitä tulisi tarkastella ympäristöönsä sidottuna ilmiönä, suuri osa lukutaidon tutkimuksesta liittyy nimenomaan äidinkielellä lukemisen tutkimukseen. Tässä tutkielmassa arvioidaan lukion viimeisen kurssin oppimateriaaleja vieraan kielen opetuksen näkökulmasta. Pääasiallinen tutkimuskysymys on millaisia luetunymmärtämisen harjoituksia oppikirjat tarjoavat lukutaidon harjoittamiseksi. Tutkielmassa analysoitiin kahta lukion oppikirjaa, In touch 6 (Davies ym. 2003) ja Open road 6 (Karapalo ym. 2010). Opetusmateriaali analyysin kohteena on relevantti, sillä aiemmat Suomessa tehdyt tutkimukset aiheesta ovat osoittaneet, että oppimateriaalien rooli vieraiden kielten opetuksessa on merkittävä. Luetunymmärtämistä vahvistavia harjoituksia ei kuitenkaan toistaiseksi ole tyhjentävästi tutkittu vieraan kielen opetuksen näkökulmasta lukiotasolla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista sisällönanalyysia. Käytetty tutkimusote oli pääasiassa deduktiivinen. Saatuja tuloksia, jotka esitettiin myös taulukoina, vertailtiin lukion opetussuunnitelman tavoitteisiin sekä ylioppilaskokeen vieraiden kielten kokeissa käytettäviin arviointikriteereihin. Harjoitukset olivat molemmissa oppikirjoissa hyvin samankaltaisia ja keskittyivät usein pinnallisen luetunymmärtämisen tukemiseen. Ylioppilaskokeessa mitattavia taitoja harjoitettiin paljon, mutta joitain opetussuunnitelman tavoitteita ei aina huomioitu.Tuloksia tarkasteltaessa tulee huomioida se, että tutkimusaineisto koostui vain kahdesta oppikirjasta sekä se, että laadullinen tutkimus pohjautuu aina tutkijan tulkintaan aineistosta. Tutkimuksessa esitettiin yksi tapa arvioida luetun ymmärtämisen harjoituksia vieraankielen opetuksen näkökulmasta. Lisäksi tutkimustulokset kannustavat opettajia opetusmateriaalin kriittiseen tarkasteluun ja osoittavat mahdollisen lisämateriaalin tarpeen luetunymmärtämisen opetuksessa.fi
dc.format.extent25
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherreading activities
dc.subject.otherEnglish as a foreign language
dc.subject.othertextbook studies
dc.titleReading activities in EFL-textbooks : an analysis of upper secondary school textbooks
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411023158
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.date.updated2014-11-02T06:51:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record