Show simple item record

dc.contributor.authorMäkelä, Jari
dc.date.accessioned2014-10-31T09:57:57Z
dc.date.available2014-10-31T09:57:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1448155
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44518
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Jari Mäkelä, 2014. Kuudesluokkalaisten uimataito Seinäjoella. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, 54 s., 1 liite. Yhteiskunnan ja kuntien panostus kunto- ja terveysliikuntaan tulee toivottavasti lisään-tymään. Kasvukeskusten merkitys vahvistuu kaupunkeihin ja taajamiin suuntautuvan muuttoliikkeen myötä. Uimataidon merkitys kansalaistaitona vahvistuu ja uimakoulu-toiminnan kysyntä kasvaa. Oma taustani tämän tutkimuksen tekemiseen on siviilityöni, joka on Seinäjoen kaupun-gin liikuntatoimessa, liikuntapalveluesimiehenä. Päätin tehdä seminaarityöni ja pro gra-du -tutkielmani kuudesluokkalaisten oppilaiden uimataidosta ja koulun sijainnin vaiku-tuksesta oppilaiden uimataitoon. Perustelen tutkielmani pohjalta uimaopetuksen tärkeyt-tä sekä tarpeellisuutta Seinäjoen kaupungissa. Tässä tutkimuksessa mitattiin seinäjokelaisten kuudesluokkalaisten uimataitoa. Tutki-muksen otanta oli lukuvuoden 2013–2014 seinäjokelaiset kuudesluokkalaiset oppilaat, joiden syntymävuosi on 2001. Oppilaat olivat 25 koulusta ja otanta oli 683 oppilasta. Tutkimukseen kuului Pohjoismaiden yhtenäinen 200m uimataitotesti. Siinä kriteerinä on, että henkilö pudottuaan uintisyvyiseen veteen ui yhtäjaksoisesti 200m, josta vähin-tään 50m selällään. Koulun sijainti ja perustiedot kysyttiin lomakkeella luokkahuoneti-lassa. Tutkimus on kvantitatiivinen eli määrällinen. Tutkimuskysymyksinä olivat: Onko koulun sijainnilla merkitystä 6-luokkalaisten uima-taitoon? Millainen on seinäjokelaisten 6-luokkalaisten uimataito? Onko uimataidossa sukupuolten välisiä eroavaisuuksia? Sekä mitä eroavaisuuksia kohderyhmän 200 metrin uimataitotestin tuloksilla on valtakunnallisiin ja pohjoismaisiin tuloksiin? Tutkimuksen tulokset osoittivat 200 metrin uimataidon osalta, että seinäjokelaisista kuudesluokkalaisista 87 % oli uimataitoisia. Tulos oli keskimääräistä parempi, kun sitä verrataan kansallisiin ja pohjoismaisiin uimataidon mittauksiin. Sukupuolten välinen vertailu osoitti, että pojat ovat keskimääräisesti hiukan edellä uimataidossa, mutta tilas-tollisesti merkittävää eroavaisuutta tyttöjen ja poikien välille ei syntynyt. Tulokset osoit-tivat myös, että uimataito oli parempi niillä oppilailla, joiden koulu sijaitsi lähimpänä Seinäjoen uimahallia. Vaikka erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, niin oppilaiden uimataito heikkeni sitä mukaa mitä kauempana koulu sijaitsi uimahallista. Asuinpaikan etäisyyttä uimahallista ei tutkittu tässä tutkimuksessa. Oppilaista osa asuu lähempänä toisen kunnan tai kaupungin uimahallia. Avainsanat: uimataito, kuudesluokkalaiset oppilaat, Seinäjoen kaupunki,fi
dc.description.abstractABSTRACT Jari Mäkelä, 2014. Swimming skill of sixth grade students in Seinäjoki. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master´s Thesis, 55 p., one appendix. Society and local government investment in health and fitness exercise hopefully will increase. role of the center of growth will increase. Swimming skills as civics will strengthen and demand of swim school will grow. I chase this topic because I work as a sport service supervisor. I did my diploma work and master’s thesis of sixth grade students swimming skills and if location of the school has impact on swimming skills. Because of my research I think it is very important and necessary to teach students to swim in the city of Seinäjoki. I examined if the location of a school or students hobbies has influence to swimming skills. Purpose of this thesis is to examine swimming skills of sixth grade students in Seinäjoki. The sample was sixth grade students during academic year 2013-2014. Stu-dents were born in 2001. They were from 25 different school and the sample were 683. Swimming skills test contained in the Nordic countries unified 200 meters swimming skill test. Criterion is after falling into water swim continuously 200 meters, of which at least 50 meters back. Schools location and other basic information was asked in a class-room. The research is quantitative. Quantitative research method is used if you get numbers as a result. My research problems were: Does location of has influence students swimming skills? What kind of swimming skill students has? it there any differences between boys and girls? Is there any differences between results from the test in Seinäjoki and national or Nordic? Results of my research shows, that 87 % of students are able to swim. Compared to na-tional and Nordic levels, students in Seinäjoki were better swimmers. Boys were on average little bit better than girls but there were no statistic differences. Keywords: Swimming skills, sixth grade students, City of Seinäjoki, Nordic 200 meter swimming testen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (54 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheruimataito
dc.subject.otherkuudesluokkalaiset oppilaat
dc.subject.otherSeinäjoen kaupunki
dc.titleKuudesluokkalaisten uimataito Seinäjoella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410313153
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2014-10-31T09:57:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysouimataito
dc.subject.ysouinti
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysoSeinäjoki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record