Show simple item record

dc.contributor.authorLaiho, Riikka
dc.date.accessioned2014-10-27T17:53:43Z
dc.date.available2014-10-27T17:53:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1447930
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44491
dc.description.abstractKäsillä olevan tutkimuksen tarkoitus on ollut tutkia tekijöitä jotka vaikuttavat englannin kielen henkilöstökoulutuksen onnistumiseen. Tutkimuksen yleisenä viitekehyksenä toimi humanistinen johtaminen, jossa keskiössä vaikuttavuuden saavuttamiseksi on henkilöstön oppimisen korostaminen kaikissa henkilöstön kehittämistoimissa. Onnistunut koulutus määriteltiin tutkimuksessa koulutuksena, jonka henkilöstö koki merkittäväksi oppimisko- kemukseksi tai muulla tavoin hyödylliseksi työnsä kannalta. Tutkimuksen lähtökohtana toimi teoriapohjainen ”Merkittävät oppimiskokemukset vie- raan kielen henkilöstökoulutuksessa” -malli, jossa yhdistyi aikuiskoulutuksen, vieraan kie- len oppimisen sekä työpaikkaoppimisen kirjallisuus. Kehittääkseen mallia englannin kielen henkilöstökoulutuksen kontekstiin sopivaksi käsillä oleva tutkimus pyrki selvittämään voisiko jo ennestään työpaikkaoppimiseen ja/tai vieraan kielen oppimiseen todetut vaikut- tavat tekijät vaikuttaa myös englannin kielen henkilöstökoulutuksen onnistumiseen. Empiirinen tutkimus toteutettiin eräässä terveydenhuollon palvelualan organisaatiossa. Siihen osallistui yhdeksän työntekijää, jotka olivat osallistuneet keväällä 2014 työnantajansa järjestämään vapaaehtoiseen englannin kielen henkilöstökoulutukseen. Tutkimusaineiston materiaali koottiin henkilökohtaisissa keskusteluissa puolistrukturoiduin teemahaastatte- luin kielikoulutuksen päättymiseen jälkeen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tekijät, joiden on aikaisemmin todettu vaikuttavan vieraan kielen oppimiseen vaikuttivat myös englannin kielen henkilöstökoulutuksen onnis- tumiseen. Toisaalta tutkimustulokset osoittivat, että työpaikkaoppimiseen ennalta todetut vaikuttavat tekijät poikkesivat englannin kielen henkilöstökoulutuksen onnistumiseen vai- kuttavista tekijöistä. Tuloksissa onnistumiseen vaikuttavina tekijöinä korostuivat työnteki- jän sisäinen motivaatio osallistua koulutukseen, asenne omia oppimismahdollisuuksiaan ja englannin kieltä kohtaan sekä koulutuksen sisältö, koulutusryhmä ja kouluttaja. Tutkimuk- sen tulokset olivat yhdensuuntaisia humanististen oppimisteorioiden kanssa. Globaali englanninkielisen kommunikoinnin kasvutrendi teollisuudessa, kaupassa ja kulttuurin alalla merkitsee erityisesti Suomessa sitä, että englannin kielen henkilöstökoulu- tuksen tarve kasvaa. Tutkimustulokset ja sen pohjalta kehitetty malli toimii apuvälineenä englannin, tai vaihtoehtoisesti muun vieraan kielen, henkilöstökoulutuksen suunnittelussa. Lisäksi mallia voi soveltaa YT-lain mukaisen ”Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoit- teet” -dokumentin pohjana.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (92 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleFactors affecting the success of English language human resources training
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410273105
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.date.updated2014-10-27T17:53:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoliike-elämä
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysohenkilöstökoulutus
dc.subject.ysoaikuiskoulutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record