Show simple item record

dc.contributor.authorHalttunen, Sari
dc.date.accessioned2014-10-13T13:55:13Z
dc.date.available2014-10-13T13:55:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1447070
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44406
dc.description.abstractMaisterintutkielmani tavoitteena on tarkastella negaatioilmausten kehittymistä S2-oppijoiden teksteissä Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK)taitotasolta toiselle siirryttäessä. Keskityn tutkimaan nimenomaan kieltoverbin sisältäviä negaatioilmauksia ja jätän tutkimukseni ulkopuolelle muut kiellon ilmaisukeinot. Tutkimukseni pohjautuu menetelmiltään ja aineistoltaan Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen The Linguistic Basic of the Common European Framework levels (Cefling) ja Toisen kielen oppimisen polut (Topling) -hankkeisiin. Tutkimuksen teoreettisena pohjana käytän hankkeiden parissa kehitettyä DEMfad-mallia (Franceschina ym. 2006), jonka mukaisesti tarkastelen negaatioilmauksia kolmesta näkökulmasta: taajuuden (frekvenssin), tarkkuuden (accuracy) ja distribuution. Nämä liittyvät käsitteisiin sujuvuus, tarkkuus ja kompleksisuus. Ensin tutkin negaatioilmausten frekvenssiä eli kuinka paljon negaatioilmauksia käytetään tuhatta sanaa kohti. Tämän jälkeen selvitän, kuinka tarkkaa negaatioilmausten käyttö on eli kuinka usein kiellot ovat kohdekielen mukaisia, kuinka usein virheellisiä. Lisäksi selvitän, millaisia virheitä tehdään eri taitotasoilla. Distribuution näkökulmasta tutkin, millaisia negaatioilmauksia käytetään ja miten kieltojen käyttö monipuolistuu. Tutkimukseni aineisto koostuu Cefling-hankkeessa kerätyistä nuorten yläkoululaisten S2-oppijoiden teksteistä (527 kpl) ja Yleisten kielitutkintojen (YKI) kirjoittamisen osakokeen aikuisten S2-oppijoiden teksteistä (669 kpl). Koululaisaineiston tekstejä on taitotasoilta A1-B2 ja aikuisten tekstejä tasoilta A1-C2. Molemmissa aineistoissa on muodollisia ja epämuodollisia viestejä sekä mielipidekirjoituksia. Koululaisaineistossa on lisäksi kertomuksia. Koululaisaineistossa esiintyy 26,2 ja YKI-aineistossa 20,8 kieltoa tuhatta sanaa kohti, eli koululaisilla kieltojen frekvenssi on hieman suurempi. Molemmissa aineistoissa kieltoja käytetään eniten A2-tasolla. Molemmissa aineistoissa kieltoilmausten tarkkuus paranee tasolta toiselle siirryttäessä. Suurin harppaus tarkkuudessa tapahtuu koululaisaineistossa siirryttäessä tasolta A2 tasolle B1 ja YKI-aineistossa vasta siirryttäessä tasolta B1 tasolle B2. Koululaisaineistossa saavutetaan siis suurempi tarkkuus alemmalla tasolla kuin YKI-aineistossa. Eniten virheellisyyksiä on pääverbin taipumisessa. Hankaluuksia aiheuttaa myös esimerkiksi kielteinen imperfekti, jossa on eniten virheellisyyksiä A2-tasoilla. Tekstilajeista eniten virheellisiä kieltoja on mielipidekirjoituksissa ja kertomuksissa, jotka vaativat enemmän omaa luovaa tuottamista kuin muodolliset ja epämuodolliset viestit. Negaatioilmausten katsotaan olevan hallinnassa koululaisaineistossa B1-tasolla (78,8% kohdekielen mukaisia) ja YKI-aineistossa B2-tasolla (82,7% kohdekielen mukaisia). YKI-aineiston C2-tasolla tarkkuus on jo peräti 93,9%. Distribuution tutkimuksessa selvisi, että molemmissa aineistoissa käytetään eniten yksikön 3. persoonan muotoisia kieltoilmauksia. Vähitellen tasolta toiselle siirryttäessä kieltojen käyttö monipuolistuu ja myös negaatioissa käytettyjen verbien valikoima lisääntyy. Verbien määrän suurin kasvu on koululaisilla siirryttäessä tasolta A1 tasolle A2, kun taas YKI-aineistossa suurin harppaus verbien määrässä on vasta siirryttäessä tasolta A2 tasolle B1. Samalla kun kielloissa käytettyjen verbien valikoima laajenee, vain yhden kerran kielloissa käytettyjen verbien prosentuaalinen osuus lisääntyy. Kieltojen käyttö on siis monipuolisempaa ja yksilöllisempää tasolta toiselle siirryttäessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (92 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertaitotaso
dc.subject.othernegaatio
dc.title"Sori mä en voin tullan" : negaatioilmaukset suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä
dc.title.alternativeNegaatioilmaukset suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410132977
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2014-10-13T13:55:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysosuomi toisena kielenä
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysokieltoilmaukset
dc.subject.ysosuomen kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record