Show simple item record

dc.contributor.authorGöös, Marjaana
dc.contributor.authorKarppinen, Mari
dc.date.accessioned2014-10-10T10:34:29Z
dc.date.available2014-10-10T10:34:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1447072
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44402
dc.description.abstractTutkielmamme aiheena on S2-oppijan mielipidekirjoituksen sujuvuus ja sen arviointi. Sujuvuus, kompleksisuus ja tarkkuus ovat keskeisiä ja laajasti käytettyjä käsitteitä toisen kielen arvioinnissa, mutta niiden määrittely ei ole ollut yksiselitteistä tai ongelmatonta. Toisen kielen oppimisen tutkimuksessa sujuvuus on usein liitetty puheen tuottamisen tai kirjoitusprosessin nopeuteen, mutta valmiin kirjoitetun tuotoksen sujuvuuden tutkimus on ollut vähäistä. Koska sujuvuutta kuitenkin käytetään kriteerinä myös kirjoitettujen tekstien arvioinnissa, haluamme selvittää, millaisiin kielellisiin piirteisiin sujuvuus kirjoitetun kielen arvioinnissa liitetään: onko sujuvaksi arvioitu teksti esimerkiksi kieliopillisesti tarkkaa, kielenhuollollisesti moitteetonta, tekstilajin vaatimukset täyttävää vai kenties sanastoltaan monipuolista ja idiomaattista? Tarkoituksena on myös selvittää, eroavatko maallikoiden ja asiantuntijoiden (S2-opettajien) arviot sujuvuudesta toisistaan. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan kuutta mielipidekirjoitusta. Kysely sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä, joissa osallistujia pyydettiin perustelemaan vastauksiaan. Monivalintakysymykset tuottivat määrällisiä tuloksia, ja avointen kysymysten vastaukset luokiteltiin. Tutkimus sisältää myös mielipidekirjoitusten kuvaukset, joissa tarkastellaan tekstien rakennetta, kieltä ja taitotasoa sekä tekstilajin konventioiden toteutumista. Yhden tekstin kirjoittajan äidinkieli on suomi, loput tekstit ovat eritasoisten S2-oppijoiden kirjoittamia. Tulosten perusteella arviot tekstien sujuvuudesta ovat sidoksissa taitotasoon ja arvioihin kirjoittajien kielitaidosta. Maallikoiden ja S2-opettajien arvioinnit ovat pitkälti samansuuntaisia. Sujuvuuden arviointiin eniten vaikuttavia kielellisiä piirteitä ovat tekstin rakenne, kielioppi ja kielenhuolto. Eri piirteillä näyttäisi kuitenkin olevan erilainen yhteys arvioihin tuotoksen sujuvuudesta: esimerkiksi hyvä kieliopin hallinta yhdistyy aina hyvään sujuvuuteen, kun taas heikompi rakenteen hallinta ei välttämättä heikennä arvioita sujuvuudesta. Jatkossa kirjoitetun kielen sujuvuutta voisikin tutkia erilaisten kirjoittamisen osataitojen hallinnan näkökulmasta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (138 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersuomen kieli
dc.subject.othersuomi toisena kielenä
dc.subject.othersujuvuus
dc.subject.othermielipidekirjoitus
dc.subject.otherkirjoittaminen
dc.subject.otherarviointi
dc.subject.othermaallikot – asiantuntijat
dc.subject.otherkielitaito
dc.subject.otheridiomit
dc.subject.othertekstilaji
dc.subject.othersurvey-tutkimus
dc.titleS2-oppijan mielipidekirjoituksen sujuvuus maallikoiden ja S2-opettajien arvioimana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410102965
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2014-10-10T10:34:29Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysosuomi toisena kielenä
dc.subject.ysosujuvuus
dc.subject.ysomielipidekirjoitukset
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysoidiomit
dc.subject.ysotekstilajit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record