Show simple item record

dc.contributor.authorAhola, Tuulia
dc.contributor.authorJunnila, Emma
dc.date.accessioned2014-10-09T12:43:58Z
dc.date.available2014-10-09T12:43:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1447991
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44398
dc.description.abstractTuulia Ahola & Emma Junnila (2014). ”Uisin jos voisin”: Kahdeksasluokkalaisten tyttöjen kokemuksia koulun uintitunneista. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, Liikun-tapedagogiikan pro gradu -tutkielma, 61s., 2 liitettä. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät lisäävät tai vähentävät kahdeksas-luokkalaisten tyttöjen halua osallistua koululiikunnan uintituntiin. Tavoitteemme oli myös ymmärtää oppilaita paremmin ja saada omaan opetustyöhön uutta näkökulmaa oppilaiden uintimotivaation parantamiseksi. Työmme toteutettiin laadullisena tutkimuksena, koska halusimme kuulla nuorten kokemuksia, saada heidän ajatuksensa esille ja näin kuvata todellista elämää. Tutkimukseen osallistui 38 kahdeksannen luokan tyttöä. Tutkimusjoukoksi valikoituneet oppilaat kirjoittivat esseen omis-ta koulu-uintikokemuksistaan aiheesta: ”Pohdi, mitkä tekijät lisäävät tai vähentävät haluasi osallistua koulun uintitunneille”. Ainekirjoituksista kertyi 50 sivua aineistoa. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön-analyysillä. Teemoittelun ja tyypittelyn keinoin aineisto koottiin johtopäätösten tekoa varten. Johtopäätöksiä koeteltiin vielä hermeneuttisen kehän avulla. Tulokset osoittivat koulun uintituntien ongelmakohtien olevan moniselitteiset. Tutkimukses-samme nousi esille kuusi uintitunnin motivaatioon vaikuttavaa tekijää. Nämä olivat käytännöt, ulkonäkö, sosiaaliset suhteet, epämukavuustekijät ja arviointi. Monet näistä uintimotivaatioon yhteydessä olevista tekijöistä liittyivät murrosikään. Myös yhteiskunnan luomat paineet nuorten ulkonäön suhteen vaikuttivat uintimotivaatioon negatiivisesti. Opettajilla on kuitenkin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa oppilaiden motivaatioon. Erityisesti ryhmän ilmapiiri nousi tutkimuksessamme yhdeksi merkittävimmäksi uintimotivaatioon positiivisesti vaikuttavaksi tekijäksi.fi
dc.description.abstractTuulia Ahola & Emma Junnila (2014). ”I would swim if I could”: Experiences girls on the 8th grade went through on school swimming lessons. Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä, Master´s thesis, 61 p., 2 appendicies. The aim of our research was to detect which factors increase or decrease the girls’ willingness to participate in school swimming classes. We chose this subject for the reason the girls of high school age participate in the physical education swimming lessons sadly a way too little and irregularly. In addition studies show swimming being one of the most unpleasant PE sport. Our research was carried out as a quality study of a selection of students who wrote an essay of their own swimming experiences in school. The results showed the challenges and problems areas of school swimming being ambiguous. The challenges are mainly the adolescence but also the society the youth is surrounded by with its pressures on the look, the group dynamics and the feeling of safety in a group, and the school rules. Teenagers don’t feel comfortable showing their changing bodies off. The focus on what you look like nowadays resulting in having to put make-up on and do one’s hair in a hurry do not help the situation. One feeling safe in a group can however change the swimming experience to a pleasant workout time.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (61 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherUinti
dc.subject.otherkoululiikunta
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.othermurrosikä
dc.subject.othernuorisokulttuuri
dc.title"Uisin jos voisin" : kahdeksasluokkalaisten tyttöjen kokemuksia koulun uintitunneista
dc.title.alternativeKahdeksasluokkalaisten tyttöjen kokemuksia koulun uintitunneista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410092961
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2014-10-09T12:43:58Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysouinti
dc.subject.ysouimataito
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysomurrosikä
dc.subject.ysonuorisokulttuuri
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotytöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record