Show simple item record

dc.contributor.authorJokinen, Anitta
dc.date.accessioned2014-09-25T11:04:31Z
dc.date.available2014-09-25T11:04:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446053
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44328
dc.description.abstractLastensuojelun asiakassuunnitelma on lakisääteisesti määritelty asiakirja, joka on oltava jokaisella lastensuojelun sosiaalityön asiakkaana olevalla lapsella. Asiakassuunnitelma on sekä lastensuojelun työväline että asiakkaan ja sosiaalityöntekijän oikeusturvan kannalta keskeinen dokumentti. Lasten-suojelun asiakassuunnitelman tutkiminen on tärkeää sosiaalityön arvioimisen ja kehittämisen näkö-kulmasta. Aliresursoidussa ja pirstaloituneessa lastensuojelun sosiaalityössä tarvitaan toimivia työ-välineitä, joiden avulla voidaan jäsentää asiakastyötä sekä siirtää asiakasprosessin tieto vaihtuvien organisaatiorakenteiden ja sosiaalityöntekijöiden välillä, niin ettei asiakkaan tarvitse aloittaa ta-rinaansa alusta uuden sosiaalityöntekijän tai organisaation myötä. Pro gradu -tutkielmassani tutkimuksen kohteena ovat Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaali-työssä kirjoitetut asiakassuunnitelmat. Tavoitteenani on saada käsitys siitä, kuinka monella lasten-suojelun avohuollon sosiaalityön asiakkaan olevalla lapsilla on lastensuojelulain edellyttämä asia-kassuunnitelma ja millaisia asiakassuunnitelmat ovat sisällöltään ja rakenteeltaan. Tutkielmani on aineistolähtöinen lastensuojelun sosiaalityöntutkimus, jonka teoreettinen viitekehys pohjautuu ekososiaaliseen sosiaalityöhön. Aineisto koostuu elokuussa 2013 Effica -asiakastietojärjestelmästä kerätyistä lastensuojelun asia-kassuunnitelmista tai niitä symboloivista tyhjistä liuskoista (n=96). Tutkielman täydentävän aineis-ton muodostavat lastensuojelulain 30 § ja Helsingin kaupungin pysyväisohje 2010 ”Lastensuojelu-tarpeen selvitykseen perustuva asiakassuunnitelman laatiminen ja arviointi”. Tutkimusmetodina käytän grounded theory -menetelmää. Sitoudun analyysiprosessissa Strauss ja Corbinin (1990) tut-kimusstrategiseen etenemiseen. Tutkielmani analyysin tuloksena syntyneessä ydinkategoriassa tii-vistyy lastensuojelun asiakassuunnitelmien rakenne ja sisältö. Tutkimusaineiston lapsista 40 %:lla ei ole lainkaan asiakassuunnitelmaa tai se on yli vuoden vanha. Yleisin suunnitelmissa esitetty perustelu lastensuojeluasiakkuudelle on perheväkivalta. Lastensuoje-lutyöskentelyn tavoitteita suunnitelmissa kuvataan epämääräisesti ja fraasillisesti. Asiakassuunni-telmissa on mainintoja lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteistä runsaasti ja lastensuojelun so-siaalityöntekijän työskentelyn kuvausta esiintyy paljon. Sosiaalityöntekijöiden työskentelyä voidaan kuvata markkinoinnin, motivoinnin, verkonkutomisen, vahtimisen ja päättämisen käsitteiden kautta. Lainsäädäntö ja organisaation ohjeistus korostavat asiakkaan osallisuutta suunnitelmien laatimises-sa, mutta asiakassuunnitelmissa osallisuuden kuvaus on lähes yhtä niukkaa kuin lapsen elinolosuh-teiden kuvaus ja arvio. Tutkimuksen perusteella asiakassuunnitelman tekemistä ohjaavat vahvasti lastensuojelulaki ja hallinnon antamat ohjeet. Suunnitelmien rakennetta ja sisältöä ohjaa kuitenkin kaikkein voimakkaimmin asiakastietojärjestelmän, jonka ehdottama otsikkorakenne toteutuu lähes sataprosenttisesti aineiston asiakassuunnitelmissa. Suunnitelmien keskeinen funktio on legitimoida lastensuojelun sosiaalityön oikeus puuttua lapsen ja vanhemman elämään ja olla siinä läsnä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (101 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherasiakassuunnitelmat
dc.titleLastensuojelun asiakassuunnitelma sosiaalityön legitimoinnin välineenä : tutkimus Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä kirjoitetuista asiakassuunnitelmista
dc.title.alternativeTutkimus Helsingin lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä kirjoitetuista asiakassuunnitelmista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409252861
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodGrounded theory
dc.date.updated2014-09-25T11:04:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysoavohuolto
dc.subject.ysoasiakkuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record