Show simple item record

dc.contributor.authorSavolainen, Liisi
dc.date.accessioned2014-09-17T09:52:16Z
dc.date.available2014-09-17T09:52:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1445867
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44272
dc.description.abstractSavolainen, L. OPPILAIDEN TAVOITTEET JA KOULUMOTIVAATIO. 6 -luokkalaisten tavoitteiden yhteys koulumotivaatioon. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu –tutkielma. 63 sivua Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuudesluokkalaisten oppilaiden henkilökohtaisia tavoitteita sekä tutkia näiden tavoitteiden yhteyttä koulumotivaatioon. Tutkimuskysymysten mukaisesti selvitettiin, minkälaisia henkilökohtaisia tavoitteita oppilailla on, onko oppilaiden tavoitteilla ja koulumotivaatiolla yhteyttä ja ovatko ne oppilaat, joilla on selkeästi asetettuja tavoitteita, motivoituneempia koulunkäyntiin, kuin ne oppilaat, jotka eivät ole asettaneet itselleen tavoitteita. Lisäksi tarkasteltiin sitä, minkälaisilla tavoitteilla ja koulumotivaatiolla näyttäisi olevan yhteyttä toisiinsa. Tutkimusaineisto hankittiin keväällä 2013 kahdesta kuudennesta luokasta. Tutkimukseen osallistui yhteensä 35 oppilasta ja aineiston keräämiseen käytettiin kyselylomaketta. Aineiston analysoinnissa käytettiin sekä laadullisia että tilastollisia menetelmiä, missä tavoitteiden ja koulumotivaation välistä yhteyttä tutkittiin erilaisilla tilastollisilla testeillä. Tulosten mukaan kuudesluokkalaisten tavoitteet heijastavat heidän ikä- ja kehitystehtäviään. Suurin osa oppilaista nimesi työhön tai opiskeluun liittyviä tavoitteita, minkä lisäksi tavoitteet liittyivät vapaa-aikaan. Henkilökohtaisten tavoitteiden muodostumiseen nähtiin vaikuttavan myös ympärillä olevat ihmiset, kuten perhe, ystävät ja opettaja. Tilastollisten testien perusteella oppilaat, joilla oli jokin tavoite, olivat motivoituneempia koulunkäyntiin kuin ne oppilaat, joilla ei ollut minkäänlaista tavoitetta. Lisäksi tulevaisuuteen liittyvät tavoitteet olivat yhteydessä parempaan koulumotivaatioon. Oppilaiden tavoitteilla ja koulumotivaatiolla todettiin siis olevan yhteys, mihin kuitenkin vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten tavoitteiden sisältö ja niiden arviointi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheroppilas
dc.subject.othertavoitteet
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otherkoulumotivaatio
dc.titleOppilaiden tavoitteet ja koulumotivaatio : 6 -luokkalaisten tavoitteiden yhteys koulumotivaatioon
dc.title.alternative6 -luokkalaisten tavoitteiden yhteys koulumotivaatioon
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409172812
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-09-17T09:52:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysotavoitteet
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoopiskelumotivaatio
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record