Show simple item record

dc.contributor.authorMiettinen, Ilkka
dc.date.accessioned2014-09-09T14:51:49Z
dc.date.available2014-09-09T14:51:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1445343
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44222
dc.description.abstractMiettinen, I. 2014. Kuudesluokkalaisten oppilaiden käsityksiä menestyksestä. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. 89 sivua. Tutkimuksessa tutkittiin kuudesluokkalaisten oppilaiden menestys-käsityksiä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mitä menestys on oppilaille, miten sitä voi saavuttaa sekä kuinka koulu voi tukea oppilaiden menestystä ja onnellista elämää. Menestys on keskeisessä osassa länsimaisessa kulttuurissa. Oppilaiden menestys-käsityksiä ei kuitenkaan ole aikaisemmin tutkittu, joten se oli tärkeä tutkimuskohde. Tutkin oppilaiden menestys-käsityksiä puolistrukturoidulla haastattelulla. Haastattelin yksilöllisesti erään kuudennen luokan kymmentä oppilasta. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti, tutkimalla oppilaiden puheiden ilmaisemia merkityksiä. Käsitykset on jäsennelty sisällön perusteella niitä kuvaaviin teemoihin ja luokkiin. Teemojen ja luokittelun kautta on muodostettu tuloskokonaisuus, joka kuvaa ja selittää oppilaiden menestys-käsityksiä. Tutkimustulosten perusteella suurin osa oppilaista käsitti menestyksenä taitavuuden ja paremmaksi kehittymisen sekä haluttuun päämäärään pyrkimisen ja sen saavuttamisen. Menestyksen osa-alueena arvostettiin pääasiassa taitoa ja lahjakkuutta koulun oppiaineissa, harrastuksissa ja työssä. Pojat arvostivat myös sosiaalisia taitoja. Oppilaiden käsitykset heijastivat vahvasti oppilaiden arvomaailmaa, jossa korostui yksilökeskeisyys ja oma rooli keskeisenä menestyksen rakentajana. Menestystä voi saavuttaa ennen kaikkea oman ahkeruuden, sinnikkyyden ja määrätietoisuuden kautta. Menestys käsitettiin pääasiassa asiana, joka rakentuu suhteessa muihin ihmisiin. Yksilön oma menestys on siis henkilön itsensä lisäksi myös muiden arvioitavissa. Koulu voi edistää oppilaan menestystä ja hyvää elämää auttamalla oppilasta löytämään ja tiedostamaan yksilökohtaiset vahvuudet, taidot ja niihin yhdistyvän mielenkiintoisen tekemisen. Omat kykynsä tiedostava yksilö löytää todennäköisesti myöhemmin myös paikkansa työelämässä. Opetustyössä tulee korostaa oppilaan kohtaamista, oppilaan uteliaisuuden herättämistä oppimiseen ja oppilaan aktiivista roolia oppimisessa. Tällaista lähestymistapaa tarjoaa esimerkiksi tutkiva oppiminen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (89 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherArvot
dc.subject.otherhyvä elämä
dc.subject.otherkulttuuri
dc.subject.othermenestys
dc.subject.otheronnellisuus
dc.subject.othertyö
dc.subject.otheryksilö
dc.titleKuudesluokkalaisten oppilaiden käsityksiä menestyksestä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409092764
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2014-09-09T14:51:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysoarvot
dc.subject.ysohyvä elämä
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysomenestyminen
dc.subject.ysoonnellisuus
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoyksilö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record