Show simple item record

dc.contributor.authorMauno, Sofia
dc.date.accessioned2014-09-05T09:32:55Z
dc.date.available2014-09-05T09:32:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1445143
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44198
dc.description.abstractTarkastelen tässä pro gradu -tutkielmassa äidinkielen opettajien käsityksiä kielitiedon opettamisesta. Kielitiedon opettamiseen liittyvät kysymykset ovat esillä jatkuvasti, ja on keskusteltu muun muassa oppilaiden huonosta kielitiedon osaamisen tasosta sekä siitä, ettei kielitieto ole oppilaiden – ja opettajien – mielestä kovin kiinnostava oppisisältö. Lisäksi on esitetty arvioita siitä, että kielitietoa opetetaan vieläkin hyvin perinteiseen tapaan ja toivottu pedagogisempaa näkökulmaa kielitiedon opettamiseen. Tämä tutkielma valottaa opettajien näkökulmaa kielitiedon opettamiseen. Keskeinen käsite tutkimuksessa on kielioppi-käsite. Kielitiedon opettamisen näkökulmasta tutkimukseen liittyvät käsitteet perinteinen kielioppi eli niin sanottu koulukielioppi sekä pedagoginen kielioppi, joka tarkoittaa kielitiedon opetusta, jossa pyritään kielen tietoisen tarkkailun ja kuvauksen lisäksi kielen arvioimiseen (KK 1994). Tavoitteenani on selvittää opettajien käsityksiä siitä, miten kielitietoa kannattaisi opettaa. Tavoitteeseeni pyrin seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 1. Mitä kielitieto on opettajien mielestä? 2. Mihin kielitietoa tarvitaan opettajien mielestä? 3. Millaisia käsityksiä opettajilla on kielitiedon opettamisesta? Tutkimusaineistoni koostuu neljästä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan teemahaastattelusta. Nauhoitin ja litteroin haastattelut sekä analysoin ne sisällönanalyysin avulla. Tuloksista käy ilmi, että opettajat pitävät kielitietoa tärkeänä ja laajana äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueena, joskin se koetaan myös hieman irrallisena oppisisältönä. Kielitietoon liittyy monipuolisen viestinnän ja omien ilmaisukeinojen kehittäminen ja arvioiminen. Kielitieto on opettajien mukaan oppilaalle hyödyllistä: se auttaa sekä käyttämään että ymmärtämään kieltä sekä oppimaan vieraita kieliä. Kielitiedon merkitystä kuitenkin myös kyseenalaistetaan. Kielitietoa opetetaan pitkälti opetussuunnitelmien ja oppikirjojen määrittäminä. Haasteena on usein oppilaiden motivointi kielitiedon opiskeluun. Kielitiedon opettamista pidetään kuitenkin erityisen mielekkäänä silloin, kun oppilas oivaltaa jonkin kielitiedon asian. Opettajat käyttävät varsin monipuolisia työtapoja ja pyrkivät kehittämään opetustaan. Tutkimuksen tuloksia ei ole pyritty yleistämään, mutta se tarjoaa uutta tietoa äidinkielen opetuksen kehittämiseen. Opettajankoulutuksessa olisi syytä tarkastella kielitietoa sekä asiantuntija- että pedagogisesta näkökulmasta. Äidinkielenopetuksessa pitäisi synnyttää oppilaan kiinnostus kieleen, sillä kielen avulla oppilas tulee osalliseksi tiedosta ja yhteisön jäseneksi (POPS 2004: 46).fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (103 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkielioppi
dc.subject.otheräidinkielenopettajat
dc.subject.otherkäsitykset
dc.titleÄidinkielen opettajien käsityksiä kielitiedon opettamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409052731
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.date.updated2014-09-05T09:32:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokielioppi
dc.subject.ysoäidinkielenopettajat
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record