Show simple item record

dc.contributor.authorKeskinen, Outi
dc.date.accessioned2014-09-05T09:15:37Z
dc.date.available2014-09-05T09:15:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1445122
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44195
dc.description.abstractOppiaineiden välinen integraatio ja monipuolisten opetusmenetelmien luoma kokemuksellisuus ovat merkityksellisiä elementtejä modernissa kielten opetuksessa. Musiikilla ja kielillä on todettu olevan useita yhteisiä tekijöitä, joiden on todistettu tehostavan kielen oppimista monesta eri näkökulmasta. Vaikka yhteys on tiedostettu, tutkimuksia musiikin käytöstä eri-ikäisten oppijoiden vieraiden kielten opetuksessa on hyvin vähän. Tämän pro gradu-tutkielman tarkoituksena oli selvittää musiikin roolia eri ikäryhmien englannin kielen opetuksessa yläkoulussa, lukiossa ja ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan opettajien näkökulmia siitä, miksi ja miten musiikkia integroidaan englannin opetukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella syitä myös siihen, miksi musiikkia mahdollisesti ei käytetä. Lisäksi selvitettiin musiikin käyttökelpoisuutta eri kielen osa-alueiden opetuksessa, sen valintaa, roolia materiaaleissa ja merkitystä eri-ikäisille oppijoille. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös mahdollisia eroja musiikin käytössä ja sen roolissa eri-ikäisten oppijoiden englannin opetuksessa. Viitekehyksenä tutkimukselle käytettiin aiempaa tutkimustietoa kokemuksellisesta oppimisesta, kielten ja musiikin ominaisuuksista ja niiden yhteneväisyyksistä sekä tietoa musiikin oppimista edistävistä vaikutuksista. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisia tutkimus- ja analyysimenetelmiä käyttäen ja neljän opettajan teemahaastatteluista koostuva aineisto analysoitiin sisällönanalyysia ja temaattista analyysia yhdistämällä. Tärkeimmät tutkimustulokset osoittavat musiikkia käytettävän jossain määrin kaikkien edellä kuvattujen ikäryhmien opetuksessa. Musiikin käyttöä perusteltiin mm. sen temaattisilla käyttötarkoituksilla, sen vaikutuksella tunteisiin ja muistiin sekä sen merkityksellä nuorten elämässä. Musiikkia ja kielen eri osa- alueita raportoitiin opetettavan erilaisten käytännön esimerkkien avulla. Musiikin roolin arvioitiin kuitenkin myös vähentyneen, johon syynä nähtiin yhteiskunnan viihteellistyminen ja oppilaitoksissa lisääntynyt kiire. Yleinen taideaineiden integraatio kielten opetukseen nähtiin kuitenkin merkityksellisenä ja musiikin käyttö opettajien näkökulmasta positiivisena välineenä. Monipuolista lisätutkimusta aiheesta kuitenkin tarvitaan kattavan tutkimustiedon kartuttamiseksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (91 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEnglannin kieli
dc.subject.othermusiikki
dc.subject.otheroppiminen
dc.subject.otheropetus
dc.titleUse of music in English classrooms in lower and upper secondary schools and at university of applied sciences : a comparative study on teachers' perceptions and practices
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409052729
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.date.updated2014-09-05T09:15:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoammattikorkeakoulut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record