Show simple item record

dc.contributor.authorVirtanen, Tommi
dc.date.accessioned2014-08-20T09:23:47Z
dc.date.available2014-08-20T09:23:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1444422
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44059
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Virtanen, Tommi 2014 Kehon Ikä-kartoituksen koetut vaikutukset elämänpolitiikkaan Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto Pro gradu tutkielma, 49s., 13s. liitteitä. ________________________________________ Monilla yrityksillä Tyky-päivät eivät enää keskity vain saunailtaan vaan terveys ja hyvinvointi ovat tulleet osaksi yrityksen toimintamallia. Tutkielmani on kytköksissä tähän tosiasiaan, että yksityisen sektorin hyvinvointipalvelut ovat lisääntyneet. Aiheeni on Kehon ikä-kartoituksen koetut vaikutukset yksilön elämänpolitiikkaan. Tutkielmassani esiintynyt hyvinvointipalvelu Kehon Ikä -kartoitus mahdollistaa kehon biologisen iän vertaamisen kronologiseen ikään. Tutkimusmenetelmänä käytin haastattelua, jonka avulla sain yksilön mielipiteitä Kehon Ikä-kartoituksesta ja sen vaikutuksista omassa elämässään. Tein myös kirjallisuuskatsauksen, jolloin kartoitin aiheeseen liittyvää aikaisempaa tutkimustietoa. Tein kahdeksan haastattelu ja analysoin ne, jonka jälkeen jäsensin tutkielmani tulokset ja rakensin omaa pohdintaani. Haastatellut kokivat Kehon Ikä-kartoituksen vaikuttaneen elämänpoliittisiin päätöksiin ja niiden sisältöihin. Näiden vaikuttavuuksien mittakaavassa kuitenkin oli selviä eroja, koska osa haastateltavista kokivat olevansa jo tietojen ja tekemisen osalta riittävällä tasolla, jotta olisivat kokeneet tarvetta muuttaa elämäntyyliään liikunnan tai ravitsemuksen osalta. Elämänpoliittisesti uskottiin nyt tehtyjen valintojen kestävän pitkälle tulevaisuuteen, koska esimerkiksi ravitsemukseen liittyvät muutokset ovat saaneet vaikutuksia aikaan jo lyhyellä aikavälillä, esimerkiksi vireystilan lisääntymisenä. Terveysihanteiden ja tavoitteiden asettelun osalta oli havaittavissa medikalisaation vaikutuksia, koska ne oli asetettu yleisesti hyväksyttyjen terveysihanteiden mukaisesti. Kuitenkaan tutkimuksessa ei ilmennyt nykytrendien, kuten karpaamisen tai muiden erityisruokavalioiden seuraamista. Tällöin voi otaksua, että mahdollisille elämäntapamuutokselle olisi eheä kasvualusta ja pysyvyyden kannalta tämä on optimaalinen lähtökohta.fi
dc.description.abstractABSTRACT Virtanen, Tommi 2014 Body Age mapping of the perceived impact of life policy Department of Sport Sciences University of Jyväskylä Master's thesis. 49pp., 13 appendicies. ________________________________________ Many companies working ability days are no longer only focus on sauna night and traditional entertainment, but the health and well being have become part of the company's operating model. This thesis is linked to the fact that the private sector health facilities have increased. My theme is the body's age mapping of the perceived effects of the individual life policy. The master's thesis appeared in welfare service Body Age mapping allows the body to the biological age of the comparison of chronological age. Interviews we used as the research method, those helped me to get deeper understanding of the individual's Body Age mapping and its impact on their lives. I also did a literature review in order to survey the previous research on the subject. I did eight interviews and the analysis of them, after which the structure result of the study, and I built our own reflection. The interviewees felt Body Age mapping influenced their life policy, decisions and their content, goal setting. However there were distinct differences, as some of the interviewees felt that they were already in the data and conclusion a sufficient level, so that would have felt the need to change the lifestyle of exercise and nutrition, such as an increase in alertness. Health ideals and objectives of the layout were visible effects of medicalization, as they were placed with generally accepted health ideals. However, the study did not show the current trends, such as low carbohydrate diet or other special diets to follow. In this case, you could expect that the potential lifestyle change would be a breeding ground and the stability of the whole; this is an optimal starting point.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherelämänpolitiikka
dc.subject.otherkuntotestit
dc.subject.othermedikalisaatio
dc.subject.otherliikuntakulttuuri
dc.titleKehon ikä-kartoituksen koetut vaikutukset elämänpolitiikkaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201408202387
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.date.updated2014-08-20T09:23:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysoelämänpolitiikka
dc.subject.ysokuntotestit
dc.subject.ysomedikalisaatio
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.subject.ysoruumiillisuus
dc.subject.ysoliikuntakulttuuri
dc.subject.ysohyvinvointipalvelut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record