Show simple item record

dc.contributor.authorNykänen, Mari
dc.date.accessioned2014-07-21T08:28:40Z
dc.date.available2014-07-21T08:28:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1438832
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43907
dc.description.abstractVerkko-opiskelu tarjoaa hyvät mahdollisuudet etäopiskeluun. Verkko-opiskelussa korostuvat joustavuus ja itseohjautuvuus. Konstruktivistinen oppiminen on noussut keskeiseksi oppimisteoriapohjaksi myös verkko-opinnoissa. Yksi tyypillinen yhteisöllisen verkkotyöskentelyn muoto onkin verkkokeskustelu, jossa nämä näkökulmat yhdistyvät. Verkko-ympäristössä opiskeleminen ei kuitenkaan aina tarjoa opiskelijalle riittävästi yhteisöllisyyden kokemuksia. Verkkokeskustelujen haasteet liittyvät usein keskusteluiden kankeuteen ja pinnallisuuteen tai opiskelijoiden epätasaiseen osallistumiseen. Tutkimusta verkko-opintojen käyttämisestä biologian opettajankoulutuksessa on vähän, ja siksi teemaan haluttiin keskittyä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiset asenteet biologian opettajaopiskelijoilla on verkko-opiskelua kohtaan ja miten verkkokeskustelu soveltuu opiskelumenetelmäksi biologiaan liittyvän eettisen teeman pohdinnassa. Eettiseksi teemaksi valikoitui evoluution opettaminen suomalaisessa koulussa, sillä teema on jatkuvasti ajankohtainen. Tutkimukseen osallistui Jyväskylän yliopistosta 16 opiskelijaa, joilla pää- tai sivuaineena oli biologia. Suurin osa heistä (15) opiskeli aineenopettajiksi. Tutkimusmenetelminä käytettiin lomakekyselyä ja yksilöhaastatteluja. Lomakekysely toteutettiin tutkimuksen alussa ja lopussa, haastattelut vain tutkimuksen lopussa. Mittausten välissä osallistujat keskustelivat biologian opetukseen liittyvästä teemasta joko kasvotusten tai anonyymisti verkkoympäristössä. Aineistona käytettiin siis lomakemittauksista saatuja tietoja, haastatteluita, verkkokeskustelua sekä kasvokkain tapahtuneen keskustelun nauhoitusta. Opiskelijoiden asenteet verkko-opiskeluun olivat pääsääntöisesti hyvät. Verkko-opiskelusta kuvattiin useita hyviä puolia, tärkeimpänä sen joustavuus. Verkko-opiskelu oli tutkimuksen mukaan tavoiteltava opiskelumuoto yliopisto-opiskelussa, ja se soveltuu hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin. Verkkokeskustelussa erityisen tärkeäksi koettiin osallistujien anonymiteetti. Tutkimuksen mukaan anonyymi verkkokeskustelu soveltuukin käytettäväksi biologian alan eettisten teemojen käsittelemiseen. Muut verkko-oppimisesta saadut tulokset vahvistavat jo ennalta kirjallisuudessa esiintyviä tuloksia. Myös kasvokkain tapahtuvalle keskustelulle oppimistilanteena on tarvetta.fi
dc.description.abstractE-learning is a good form of distance learning. Flexibility and self-management to one’s studies are advantages of e-learning. Constructionism as a learning theory has been found a good theory also in e-learning. One typical collaborative e-learning method is online chat that combines all those good qualities. Studying in network environment doesn’t always give enough feeling of collaboration. Challenges of online chats are linked with concepts like slowness and superficiality. Another challenge is varying activity of students taking part in online chat. There is only little research about e-learning among biology teacher students. The target of this research was to find out how the attitudes are towards e-learning and how online chat works as a learning method in learning ethical questions of biology teaching. The ethical theme was teaching of evolution in Finnish school. The theme has been in the media just recently. There were 16 participants in this research. They studied biology as their major or minor studies in the University of Jyväskylä. Most of them (15) studied to become a teacher of biology. In this master thesis were used two research methods, questionnaire and interview. Participants made questionnaire at the beginning and in the end of the research and interviews were hold only in the end. Between those measurements half of the group discussed about teaching of evolution face-to-face and half in the online chat (anonymously). The results of this thesis showed that the attitudes towards e-learning were good. There were many positive sides in e-learning and flexibility was the most important of them. So it seems that anonymous online chat is suitable to use in biology teacher education when dealing with ethical themes of teaching biology. Also face-to-face discussion was mentioned to be important. Other results of this research confirmed the earlier results found in the literature.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (51 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleBiologian opettajaopiskelijoiden asenteet verkko-opetusta kohtaan ja verkkokeskustelun soveltuvuus biologian opetukseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201407212248
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineBiologian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Biologyen
dc.date.updated2014-07-21T08:28:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4014
dc.subject.ysobiologia
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoverkko-opetus
dc.subject.ysoverkko-oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record