Show simple item record

dc.contributor.authorKettunen, Maija
dc.date.accessioned2014-07-19T06:41:59Z
dc.date.available2014-07-19T06:41:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1438830
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43903
dc.description.abstractTässä tutkielmassa selvitettiin nuorten käsityksiä ja kokemuksia kiusaamisesta sosiaalisessa mediassa sekä heidän käsityksiään siitä, millaiset nuoret ovat yleensä verkkokiusaamisen osapuolina. Lisäksi selvitettiin nuorten käsityksiä sosiaalisesta mediasta ilmiönä sekä heidän sosiaalisen median käyttötarkoituksiaan. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Aineisto kerättiin avoimia kysymyksiä sisältäneellä lomakkeella. Kyselyyn vastasi yhteensä 151 yläkoulun 9. luokan ja lukion 1. vuosikurssin oppilasta. Aineisto analysoitiin pääasiassa aineistolähtöisesti sisällönanalyysin keinoin, mutta muutamiin tutkimuskysymyksiin etsittiin vastauksia teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Analysoinnissa käytettiin teemoittelua ja luokittelua. Tutkimustulosten perusteella näyttää siltä, että nuoret käyttävät sosiaalista mediaa monipuolisesti erilaisiin tarkoituksiin. Usealla heistä on myös kokemuksia kiusaamisesta sosiaalisessa mediassa joko kiusattuna, kiusaajana tai verkkokiusaamista havainneena osapuolena. Tulosten valossa voidaan sanoa, että verkkokiusaaminen määrittyy subjektiivisen kokemuksen ja viestille annettujen merkitysten perusteella. Kiusaaja saattaa etäännyttää itsensä kiusaamisesta sanomalla, että ilkeä kommentti oli tarkoitettu leikinlaskuksi, mutta pilailun kohteen kokemus voi olla erilainen. Nuorten sosiaalisen median käyttötavoilla ja heidän kokemuksillaan siellä esiintyvästä verkkokiusaamisesta on kytköksiä toisiinsa. Esimerkiksi nuorten pitäessä yllä kuvaa itsestään sosiaalisen median palvelujen avulla, kuviin liittyvät ilkeät kommentit saatetaan kokea verkkokiusaamisena. Erilaisuus ja etenkin poikkeava ulkonäkö näyttävät olevan suurimpia syitä sille, miksi jotakin nuorta ajaudutaan kiusaamaan sosiaalisessa mediassa todennäköisemmin kuin toista. Erityisesti tytöt näyttävät olevan tekemisissä verkkokiusaamisen kanssa, kun taas poikien mielestä verkkokiusaaminen ei ole yhtä vakavaa kuin perinteinen kiusaaminen. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää silloin, kun nuorten kanssa puhutaan kiusaamisesta ja subjektiivisesta kiusaamiskokemuksesta. Lisäksi tuloksista voi olla hyötyä, kun nuorten kanssa keskustellaan sosiaalisen median eettisestä käytöstä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherVerkkokiusaaminen
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.otherkiusaaminen
dc.subject.othernuoret
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.titleKiusaaminen sosiaalisessa mediassa nuorten keskuudessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201407192244
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2014-07-19T06:42:00Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysonettikiusaaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record