Show simple item record

dc.contributor.authorAlamattila, Tarja
dc.date.accessioned2014-06-18T11:11:43Z
dc.date.available2014-06-18T11:11:43Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1437880
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43781
dc.description.abstractLiikunnalla tiedetään olevan positiivisia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä yksilö- että väestötasolla. Toistaiseksi on olemassa vain vähän väestötason tutkimuksia liikunnan vaikutuksista hyvinvoinnin positiivisiin mittareihin, kuten elämänlaatuun ja koettuun hyvinvointiin. Saadut tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että liikunnan harrastajat ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin liikuntaa harrastamattomat. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) perusteella, onko liikunta-aktiivisuudella yhteyttä työikäisten koettuun hyvinvointiin kaupunki- ja maaseutuympäristöissä. Tutkimuksen aineisto saatiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän laajan kyselytutkimuksen (ATH) vuoden 2012 aineistosta. Kaupunkiympäristönä oli Vaasa, josta mukana oli 837 henkilöä. Maaseutuympäristönä oli Laihian ja Vähäkyrön alue, josta mukana oli yhteensä 287 henkilöä. Kyselylomakkeessa olleista kysymyksistä mukaan poimittiin 10 kysymystä, joissa käsiteltiin liikunta-aktiivisuuteen, terveyteen ja elämänlaatuun liittyviä kysymyksiä. Näistä muodostettiin luokittelevia muuttujia. Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS 20.0 –ohjelmalla. Analyysimenetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysiä. Ristiintaulukoinnin perusteella työikäisten liikunta-aktiivisuuden ja koetun hyvinvoinnin välillä todettiin merkitsevä yhteys (p<.001). Pelkästään kaupunkiaineistoa tarkasteltaessa p<.001, ja maaseutuaineistossa p<.01. Logistisessa regressioanalyysissä elinympäristö (kaupunki/maaseutu) ei selittänyt muuttujien välistä yhteyttä. Muillakaan taustamuuttujilla ei ollut merkitystä liikunta-aktiivisuuden ja koetun hyvinvoinnin väliseen yhteyteen. Tutkimuksen mukaan sekä yleisellä liikunta-aktiivisuudella että liikuntasuositusten toteutumisella on merkitsevä yhteys työikäisten koettuun hyvinvointiin. Liikunta-aktiivisuus itsessään näyttää olevan voimakkaasti yhteydessä koettuun hyvinvointiin, koska muilla muuttujilla ei pystytty vaikuttamaan niiden väliseen yhteyteen. Tulos tukee aiempia tutkimustuloksia, joissa liikunnan harrastajat ovat raportoineet suurempaa tyytyväisyyttä elämäänsä kuin ne, jotka ovat liikunnallisesti passiivisia.fi
dc.description.abstractLiikunnalla tiedetään olevan positiivisia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä yksilö- että väestötasolla. Toistaiseksi on olemassa vain vähän väestötason tutkimuksia liikunnan vaikutuksista hyvinvoinnin positiivisiin mittareihin, kuten elämänlaatuun ja koettuun hyvinvointiin. Saadut tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että liikunnan harrastajat ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin liikuntaa harrastamattomat. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (ATH) perusteella, onko liikunta-aktiivisuudella yhteyttä työikäisten koettuun hyvinvointiin kaupunki- ja maaseutuympäristöissä. Tutkimuksen aineisto saatiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän laajan kyselytutkimuksen (ATH) vuoden 2012 aineistosta. Kaupunkiympäristönä oli Vaasa, josta mukana oli 837 henkilöä. Maaseutuympäristönä oli Laihian ja Vähäkyrön alue, josta mukana oli yhteensä 287 henkilöä. Kyselylomakkeessa olleista kysymyksistä mukaan poimittiin 10 kysymystä, joissa käsiteltiin liikunta-aktiivisuuteen, terveyteen ja elämänlaatuun liittyviä kysymyksiä. Näistä muodostettiin luokittelevia muuttujia. Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS 20.0 –ohjelmalla. Analyysimenetelminä käytettiin ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysiä. Ristiintaulukoinnin perusteella työikäisten liikunta-aktiivisuuden ja koetun hyvinvoinnin välillä todettiin merkitsevä yhteys (p<.001). Pelkästään kaupunkiaineistoa tarkasteltaessa p<.001, ja maaseutuaineistossa p<.01. Logistisessa regressioanalyysissä elinympäristö (kaupunki/maaseutu) ei selittänyt muuttujien välistä yhteyttä. Muillakaan taustamuuttujilla ei ollut merkitystä liikunta-aktiivisuuden ja koetun hyvinvoinnin väliseen yhteyteen. Tutkimuksen mukaan sekä yleisellä liikunta-aktiivisuudella että liikuntasuositusten toteutumisella on merkitsevä yhteys työikäisten koettuun hyvinvointiin. Liikunta-aktiivisuus itsessään näyttää olevan voimakkaasti yhteydessä koettuun hyvinvointiin, koska muilla muuttujilla ei pystytty vaikuttamaan niiden väliseen yhteyteen. Tulos tukee aiempia tutkimustuloksia, joissa liikunnan harrastajat ovat raportoineet suurempaa tyytyväisyyttä elämäänsä kuin ne, jotka ovat liikunnallisesti passiivisia.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (62 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherfyysinen aktiivisuus
dc.subject.otherhyvinvointi
dc.subject.otherelinympäristö
dc.subject.othertyöikäiset
dc.titleLiikunta-aktiivisuuden yhteys työikäisten koettuun hyvinvointiin kaupunki- ja maaseutuympäristöissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406182080
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntalääketiedefi
dc.contributor.oppiaineSport Medicineen
dc.date.updated2014-06-18T11:11:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi5042
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoelinympäristö
dc.subject.ysotyöikäiset
dc.subject.ysokaupungit
dc.subject.ysomaaseutu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record