Show simple item record

dc.contributor.authorHautaniemi, Anna
dc.date.accessioned2014-06-17T12:15:48Z
dc.date.available2014-06-17T12:15:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1437620
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43754
dc.description.abstractTutkimuksessani otan selvää siitä, millaisia taitoja Kaustisen musiikkilukion käyneet kokevat oppineensa lukiosta, ja millä tavoin ne näkyvät heidän elämissään tänä päivänä. Tarkastelen tutkimuksessani Kaustisen musiikkilukiota, sillä Kaustinen tunnetaan erityislaatuisena kansanmusiikkiin painottuneena musiikkipaikkakuntana. Aikaisemmissa tutkimuksissa on selvitetty musiikkilukion merkitystä musiikin ammattiin suuntautuneiden henkilöiden kohdalla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuitenkin etsiä vastauksia siihen, millaisia valmiuksia ja työvälineitä Kaustisen musiikkilukio on tarjonnut heille, jotka eivät suuntautuneet lukion jälkeen musiikin alalle, sillä noin 70 % Kaustisen musiikkilukiosta ylioppilaaksi kirjoittaneista työskentelee muulla kuin musiikin alalla. Omat kokemukseni Kaustisen musiikkilukiosta innoittivat tämän aiheen ääreen. Musiikkilukiotoimintaa ei ole tutkittu kovinkaan runsaasti, joten mielestäni tämä tutkimus on paikallaan raottamaan tapauskohtaisesti yhden musiikkilukion toimintaa ja vaikutuksia. Musiikkilukiot ovat erityislukioita, joille opetusministeriö on myöntänyt erityisen koulutustehtävän. Tällaisessa erityislukiossa musiikkipainotus näkyy tuntijaossa ja kurssitarjottimessa. Tutkielman teoriaosuudessa luon katsauksen suomalaiseen lukiokoulutukseen ja musiikkilukioihin. Lisäksi esittelen sekä valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita että Kaustisen musiikkilukion koulukohtaista opetussuunnitelmaa. Taustaosuudessa avaan lukijalle myös tarkemmin Kaustisen musiikkilukiota kouluna, sekä kuvaan Kaustisen kuntaa ympäristönä. Lisäksi määrittelen ja esittelen lukio- ja nuoruusikään liittyviä peruskäsitteitä. Tässä tapaustutkimuksessa olen selvittänyt musiikkilukiokokemuksia teemahaastatteluiden kautta. Haastattelin neljää (4) henkilöä, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon Kaustisen musiikkilukiossa vuosina 1999 ja 2000. Heistä yksi on mies ja kolme naisia. Haastatteluaineiston analyysimenetelmänä on ollut laadullinen sisällönanalyysi, ja tulokset on muodostettu abduktiivisen päättelyn kautta. Keskeisimpinä tuloksina selvisi, että Kaustisen musiikkilukio on antanut haastateltaville rohkeutta ja itsevarmuutta elämässä. Lisäksi musiikkilukion yhteisöllinen ja kannustava ilmapiiri auttoi vuorovaikutustaitojen kehittymisessä ja erilaisuuden hyväksymisessä, mikä on näkynyt työelämässä avoimuutena ja rohkeutena. Musiikkilukio opetti myös esimerkiksi vastuullisuutta, luovuutta, itseilmaisua ja monipuolisia työtapoja, jotka näkyvät haastateltavien elämissä tänäkin päivänä: lukiossa opittiin elämässä selviytymisen taitoja. Tutkimukseni perusteella Kaustisen musiikkilukion antamat taidot ja kokemukset vastaavat hyvin sekä valtakunnallisessa että Kaustisen musiikkilukion koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa mainittuja sisältöjä ja tavoitteita.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (77 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherMusiikkilukio
dc.subject.otherlukiokoulutus
dc.subject.otherKaustinen
dc.titleMusiikkilukion anti : Kaustisen musiikkilukiossa opitut taidot ja niiden merkitys lukion jälkeisessä elämässä
dc.title.alternativeKaustisen musiikkilukiossa opitut taidot ja niiden merkitys lukion jälkeisessä elämässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406172061
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.date.updated2014-06-17T12:15:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysomusiikkilukiot
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysoKaustinen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record