Show simple item record

dc.contributor.authorKivelä, Iida
dc.date.accessioned2014-06-16T18:31:26Z
dc.date.available2014-06-16T18:31:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43728
dc.description.abstractTutkielmani tarkoituksena oli selvittää ääntämisen opetusta ruotsin kielen oppikirjasarja Gallerin sähköisessä materiaalissa. Materiaali koostui lukion B-ruotsin kolmesta ensimmäisestä digitaalisesta oppikirjasta, kappalekohtaisesta sähköisestä materiaalista opettajalähtöiseen opetukseen sekä opettajan lisämateriaalista. Tarkastelin tutkimuksessani näiden materiaalien ääntämistä koskevaa sisältöä. Tutkimukseni on sisällönanalyysi, jonka avulla pyrin mahdollisimman objektiivisesti kuvaamaan oppimateriaalin sisältöä. Pyrin ottamaan selville mitkä seikat ovat keskeisiä ääntämisen opetuksessa, mitkä asiat katsotaan tärkeäksi oppia, kuinka suomen ja ruotsin välisiä eroja selitetään sekä kuinka paljon materiaalissa painotetaan suomenruotsia ja ruotsinruotsia sekä niiden välisiä eroja. Tutkielmani perusteella voidaan todeta, että oppikirjasarja Gallerin sähköisissä materiaaleissa segmentaaliset piirteet eli puheäänteiden kvalitatiiviset erot ovat suuremmassa asemassa kuin prosodiset piirteet, kuten esimerkiksi puheen rytmi, painotukset ja melodia. Materiaalissa äänteiden toistaminen, imitointi ja kuuntelu ovat suuremmassa osassa ääntämisen opetusta kuin teoria. Oppilas nähdään autonomisena oppijana, joka auditiivisen vastaanoton ja äänteiden toistamisen avulla voi itse luoda käsityksen ruotsin kielen äänteiden piirteistä. Suomenruotsilla on materiaalissa hieman suurempi rooli kuin ruotsinruotsilla. Tutkielmani perusteella voidaan myös todeta, että materiaalia käyttävällä opettajalla on vastuu lisätiedon antamisesta sekä siitä, kuinka ääntämisen harjoittelu oppitunnilla toteutetaan. Koska segmentaaliset piirteet ovat hallitsevassa asemassa, voi ruotsin kielelle ominaiset prosodiset piirteet jäädä oppimatta. Tutkielmani rajoittui vain kirjasarjan kolmeen ensimmäisen sähköiseen oppikirjaan, minkä vuoksi tulokset eivät anna kokonaiskuvaa kirjasarjan ääntämisen opetuksesta.fi
dc.format.extent36
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheruttal
dc.subject.otheruttalsundervisning
dc.subject.otherdigitalt undervisningsmaterial
dc.subject.otherläroboksundervisning
dc.titleUttalsundervisning i läroboksserien Galleris digitala undervisningsmaterial
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406162043
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.date.updated2014-06-16T18:31:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record