Show simple item record

dc.contributor.authorMäkiranta, Pia
dc.date.accessioned2014-06-12T14:12:09Z
dc.date.available2014-06-12T14:12:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1437428
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43689
dc.description.abstractVieraskielinen sisällönopetus (CLIL), jossa kouluaineita opetetaan vieraalla kielellä, on kasvattanut suosiotaan varsinkin Euroopassa. Sisällön ja kielen oppimisen tulokset CLIL-opetuksessa ovat yleisesti hyviä, mutta menetelmä on opettajalle työläs pääasiassa siksi, että CLIL-materiaaleja on tuskin ollenkaan saatavilla. Sopivien materiaalien etsiminen, muokkaaminen ja valmistaminen on aikaa vievää ja voi vaatia erikoisosaamista. Materiaaleihin liittyvä tuki on onnistuneiden CLIL-ohjelmien edellytys. Tuki voi tarkoittaa materiaalien valmistamista, materiaalipankkien perustamista, materiaalien jakamisen tukemista tai opettajien kouluttamista materiaalien valmistuksessa. Tarvitaan tietoa prosesseista, joita opettajat käyttävät valmistaessaan CLIL-materiaaleja. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella materiaalien valmistusprosessia, kun CLIL-opettajat tuottavat materiaaleja omille oppilailleen. Kolmea CLIL-opettajaa pyydettiin ajattelemaan ääneen materiaaleja valmistaessaan. Ääneenajatteluprotokollat analysoitiin kahdella tasolla: laajempien vaiheiden ja yksittäisten toimien. Neljä yhteistä vaihetta löydettiin: 1) suunnitteluohjeen lukeminen, 2) aiheen suunnittelu, 3) materiaalien valmistus ja 4) tunnin valmistelu. Materiaalien valmistus -vaihe, sisältäen sekä suunnittelun että valmistuksen, vaihteli paljon opettajien välillä. Heidän lähestymistapaansa voi kuvata joko aktiviteetti- tai materiaalipainotteiseksi. Kolmenlaista materiaalien valmistustoimintaa esiintyi: suunnitteluun, informaatioon ja suunnitteluprosessiin liittyvää. CLIL-materiaalit on tärkeä aihe, joka ansaitsee jatkossa lisää tutkimusta.fi
dc.description.abstractContent and language integrated learning (CLIL), an approach in which school subjects are taught through a foreign language, has become popular especially in Europe. Its results in content and language learning are generally good but CLIL is laborious for the teacher mainly because almost no CLIL materials are available. Searching for, adapting and preparing suitable materials is time-consuming and may require special competencies. Materials-related support is a prerequisite of successful CLIL programs. This can take the form of producing materials, establishing materials banks, facilitating the sharing of materials or training teachers in materials development. Information is needed on the actual processes employed by teachers in CLIL materials development. The aim of this study was to examine the materials development process of CLIL teachers when preparing materials for their own pupils. Three CLIL teachers were asked to prepare materials while thinking aloud. The think-aloud protocols were analyzed on two levels: large-scale stages and individual actions. Four common stages were found: 1) reading design brief, 2) topic planning, 3) materials preparation and 4) lesson preparation. The materials preparation stage, which included both planning and preparation, varied considerably between teachers. Their approach could be described as either activity-oriented or materials-oriented. Three types of materials design behavior were found: design-related, information-related and design process -related. CLIL materials is an important topic that merits more research attention in the future.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherCLIL
dc.subject.othercontent and language integrated learning
dc.subject.othermaterials
dc.subject.othermaterials development
dc.subject.otherconcurrent verbalization
dc.titleCLIL teachers as materials designers
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406122008
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-06-12T14:12:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovieraskielinen opetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppimateriaali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record