Show simple item record

dc.contributor.authorRantanen, Pasi
dc.date.accessioned2014-05-27T07:07:14Z
dc.date.available2014-05-27T07:07:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435931
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43565
dc.description.abstractYritysvastuuviestinnällä viestitään yrityksen yritysvastuusta sidosryhmille. Suomalaiset perheyritykset ovat varovaisia viestiessään omasta yritysvastuustaan. Perheyrityksissä mielletään vastuullisen toiminnan olevan vastuullisten tekojen tekemistä, mikä on luontaista perheyrityksille. Perheyritykset eivät siten tunnista yritysvastuuviestintään sisältyvää kilpailuetumahdollisuutta. Teoreettinen viitekehys rakentuu sidosryhmäteorian avulla. Yrityksen vastuullinen toiminta synnyttää luottamusta sidosryhmäsuhteissa, mistä muodostuu yritykselle hyvä maine. Hyvästä maineesta yritys hyötyy parantuneena kilpailukykynä. Maineen raken-tuminen vaatii yrityksen toimien lisäksi viestintää, jonka avulla sidosryhmille kerrotaan vastuullisesta toiminnasta. Yritysvastuuviestintää lähestytään laadullisella tutkimusot-teella, tapaustutkimuksen menetelmin. Tutkimus toteutettiin hyvämaineisen perheyri-tyksen, Oy Gustav Paulig Ab:n, yrityksen verkkosisältöjen vastuuviestintää analysoiden, kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta. Tapaustutkimus osoitti, että hyvämaineinen perheyritys viestii aktiivisesti ja erilai-sia sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen yritysvastuun arkisista teoistaan kuluttaja-asiakkaille. Yritys tunnistaa sidosryhmävuoropuhelun avulla kuluttaja-asiakkaiden vas-tuullisuuden vaateet ja siitä viestimisen odotukset. Kuluttaja-asiakkaiden vastuullisuus-odotukset ohjaavat yritysvastuuviestintää. Yrityksen eri sidosryhmiä hyödynnetään yri-tysvastuuviestien kertojina. Yritysvastuu tunnistetaan Pauligilla yrityksen kilpailukykytekijäksi. Yrityksen ta-loudellinen vastuu koetaan edellytykseksi ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun to-teuttamiselle, mutta toisaalta vastuullinen toiminta koetaan keinoksi taloudellisen me-nestyksen saavuttamisessa. Luottamuksen sidosryhmäsuhteissa viestitään olevan edel-lytys hyvän maineen syntymiselle ja taloudelliselle menestymiselle.fi
dc.description.abstractCSR (corporate social responsibility) communication is a means for firms to communicate CSR to their stakeholders. Finnish family firms are cautious to communicate their CSR. The family firms perceive to be responsible by conduct of responsible deeds , which is inherent in family businesses. Therefore family firms are not recognized the opportunity of competitive advantage from CSR communication. The theoretical framework is based on stakeholder theory. The responsi-ble action of firm generates confidence in stakeholder relations, which generates a good reputation to the firm. The good reputation will improve a competiti-veness of company. It is needed to both good deeds and communication of firm’s responsibe actions to stateholders to get a good reputation for the firm. CSR communication is approached by a qualitative one case study research strategy. The study was conducted with a reputable family firm, Gustav Paulig Ltd 's corporate web communications and analyzing the CSR communication the point of consumer. The case study showed that a reputable family-owned company is actively communicating its CSR and various digital communication channels are utili-zed to communication of CSR to consumers. The company recognizes by stake-holder dialogue the expectations of CSR and its communication of consumers. CSR communication is guided by expectation of consumers. The company utili-zes in CSR communication a variety of stakeholdes. CSR are recognized a company’s competitive factor in Paulig. Company's economic responsibility is perceived as a condition for environmental and social responsibility implementation , but on the other hand responsible actions as a way to financial success. Paulig communicates trust in stakeholder relations post to be a prerequisite for good reputation and economic success.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (127 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheryhteiskuntavastuu
dc.subject.otheryritysvastuu
dc.subject.otheryritysvastuuviestintä
dc.subject.othersidosryhmäteoria
dc.subject.otherluottamus
dc.subject.othermaine
dc.subject.otherkilpailukyky
dc.subject.otheryrittäjyys
dc.subject.otherperheyrittäjyys
dc.subject.otherkuluttaja-asiakas
dc.titleYritysvastuuviestintä : tapaustutkimus hyvämaineisen perheyrityksen yritysvastuuviestinnästä: Oy Gustav Paulig AB : kuluttaja-asiakasnäkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405271840
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2014-05-27T07:07:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysoyritysvastuu
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysosidosryhmäteoria
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysomaine
dc.subject.ysokilpailukyky
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysoperheyritykset
dc.subject.ysokuluttajat
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record