Show simple item record

dc.contributor.authorAhonen, Jonna
dc.date.accessioned2014-05-26T06:43:51Z
dc.date.available2014-05-26T06:43:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435821
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43549
dc.description.abstractUseiden vuosikymmenien ajan suomalaisten peruskoulua käyvien lasten ja nuorten kouluviihtyvyys on todettu huonoksi. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet lisäksi merkkejä oppimisen ilon katoamisesta sekä oppimistulosten heikkenemisestä, minkä johdosta peruskoulun uudistumistarve on tuotu vahvasti esille. Tämä tutkimus pyrki tuomaan ratkaisunäkökulmia kouluviihtyvyyden ongelmaan sekä peruskoulun kehittämistyöhön selvittämällä oppilaiden näkemyksiä siitä, millainen on viihtymistä edistävä ja oppimiseen innostava koulu. Oppilaiden näkemyksiä tutkimalla tarkoituksena oli nostaa esille niitä asioita, joita koulujen toiminnassa olisi hyvä huomioida tulevaisuudessa, jotta oppilaiden viihtyminen kouluissa sekä oppimisen ilo parantuisivat. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin. Aineisto kerättiin kaksivaiheisesti oppilaiden tekemien kirjallisten ja kuvallisten tuotosten sekä haastattelujen avulla. Aineistonkeruussa tutkittavia ohjattiin fyysisten, pedagogisten, psyykkisten ja sosiaalisten näkökulmien huomiointiin. Tutkimukseen osallistui 13 viidesluokkalaista oppilasta eräästä eteläsuomalaisesta alakoulusta. Aineisto analysoitiin teoriasidonnaisesti sisällönanalyysillä, jonka tuloksena aineistosta nostettiin esiin teemakokonaisuuksia viihtymistä edistävän ja oppimiseen innostavan koulun piirteistä. Tämän tutkimuksen mukaan koulun rauhallinen sijainti lähellä kotia ja kooltaan keskikokoinen koulu tukevat oppilaiden koulussa viihtymistä. Opetuksessa oppilaita innostavat vaihtelevat opetusmenetelmät ja lukujärjestys, yhdessä oppiminen sekä heidän mielenkiinnon kohteidensa, kuten harrastusten, huomiointi. Nykyiset oppiaineet sinänsä voisivat oppilaiden mielestä pysyä ennallaan. Viihtymistä edistävässä koulussa keskeisiä ovat myös oppilaiden väliset hyvät suhteet, joiden muodostamiseen ja ylläpitämiseen pitää antaa tilaa. Opiskelu viihtymistä edistävässä ja oppimiseen innostavassa koulussa tuntuu vapaalta eikä asioita kielletä liikaa. Kaiken kaikkiaan tuloksista on pääteltävissä, että suurin osa muutoksista viihtymisen ja oppimisen innostavuuden parantamiseksi on tehtävissä koulun arjessa ilman suurempia taloudellisia resursseja.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (70 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkouluviihtyvyys
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otherperuskoulu
dc.title"Et kysyttäis myös kaikilta oppilailta mielipide ja silleen. Ettei aina aikuisten." : viidesluokkalaisten näkemyksiä viihtymistä edistävästä ja oppimiseen innostavasta koulusta
dc.title.alternativeViidesluokkalaisten näkemyksiä viihtymistä edistävästä ja oppimiseen innostavasta koulusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405261819
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-05-26T06:43:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokouluviihtyvyys
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysokouluympäristö
dc.subject.ysofyysinen ympäristö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record