Show simple item record

dc.contributor.authorKarjalainen, Heli
dc.date.accessioned2014-05-25T16:11:33Z
dc.date.available2014-05-25T16:11:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435818
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43547
dc.description.abstractKarjalainen, Heli. ”Jos mää en olis koulussa, mää en olis tienny mitään” MAAHANMUUTTAJAOPPILAIDEN KOKEMUKSIA SUOMALAISESTA KOULUSTA. Erityispedagogiikan pro gradu –työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos, 2014. 67 sivua. Julkaisematon. Maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt Suomessa viime vuosien aikana runsaasti. Samalla myös maahanmuuttajaoppilaiden määrä on lisääntynyt kouluissamme. Maahanmuuttajaoppilaiden sopeutumiseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten vanhemmilta saatu tuki tai uuteen kieleen liittyvät haasteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maahanmuuttajaoppilaiden omia kokemuksia kouluun sopeutumisestaan. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitkä asiat voisivat oppilaiden itsensä mukaan helpottaa heidän opiskeluaan sekä millaisena oppijana maahanmuuttajaoppilaat näkevät itsensä. Tutkimus on laadullinen ja se toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemän alakouluikäisen maahanmuuttajaoppilaan yksilöhaastatteluista. Aineisto analysoitiin laadullisin menetelmin teemoittelua apuna käyttäen tutkimusongelmien mukaisesti. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajaoppilaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä koululta ja opettajilta saamaansa tukeen. Oppilaiden kouluviihtyvyyteen vaikutti eniten kaveruussuhteet. Muita maahanmuuttajaoppilaiden oppimista tukevia asioita olivat positiivinen suhtautuminen suomen kielen opiskeluun sekä vanhemmilta saatu tuki ja positiivinen tulevaisuudenkuva. Suurimpia oppilaiden kohtaamia haasteita olivat puolestaan puutteellinen kielitaito sekä riitatilanteet oppilaiden kesken. Yksi tutkimuksen tarkoituksista oli selvittää millaisena oppijana maahanmuuttajaoppilaat näkevät itsensä. Tutkimuksen mukaan oppilaat kokivat pärjäävänsä koulussa, mutta kokivat samalla, että heillä oli paljon parantamisen varaa. Metakognitiivisia taitoja ja minäpystyvyyttä käsitteleviin kysymyksiin vastattiin paikoin suppeasti ja kielteisesti. Tulevaisuudessa olisi hyvä kiinnittää huomiota maahanmuuttajaoppilaiden metakognitiivisiin taitoihin ja niiden harjoittamiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermaahanmuuttajaoppilas
dc.subject.othersopeutuminen
dc.subject.otherakkulturaatio
dc.subject.otherkulttuuri
dc.title"Jos mää en olis koulussa, mää en olis tienny mitään" : maahanmuuttajaoppilaiden kokemuksia suomalaisesta koulusta
dc.title.alternativeMaahanmuuttajaoppilaiden kokemuksia suomalaisesta koulusta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405251814
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-05-25T16:11:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysosopeutuminen
dc.subject.ysoakkulturaatio
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysokoulu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record