Show simple item record

dc.contributor.authorParantainen, Katja
dc.date.accessioned2014-05-19T11:16:02Z
dc.date.available2014-05-19T11:16:02Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435595
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43444
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Parantainen, K. 2013. LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KEHITYS: ALARYHMÄTARKASTELU ESIOPETUKSESTA NELJÄNNELLE LUOKALLE. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Pro gradu –tutkielma. 76 sivua. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten lukutaidon kehittymistä esiopetuksesta neljännelle luokalle. Toisen luokan teknisen lukutaidon perusteella lapset (n = 495) jaettiin kolmeen alaryhmään (heikot, keskitasoiset ja hyvät taidot). Tarkoituksena oli selvittää, missä määrin kyseiset alaryhmät erosivat toisistaan eri ikävaiheissa lukemiseen liittyvissä taidoissa: lukemisvalmiuksissa, teknisessä lukutaidossa, lukemisen sujuvuudessa, luetun ymmärtämisessä ja oikeinkirjoitustaidossa. Tutkimusaineisto on osa Alkuportaat – Lapset, vanhemmat ja opettajat koulutien alkupolulla –seurantatutkimusta, jossa lukutaidon eri osa-alueita mitattiin useiden yksilö- ja ryhmätestien avulla. Aineisto kerättiin vuosina 2006–2011 lasten ollessa esiopetuksessa sekä 1.–4. luokalla. Alaryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja kaikilla tutkituilla lukutaidon osa-alueilla. Useimmissa teknisen lukutaidon, lukemissujuvuuden, luetun ymmärtämisen ja oikeinkirjoituksen mitoissa alaryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero koko tarkastelujakson ajan esiopetuksesta neljännelle luokalle saakka. Tulokset tukivat aiempia havaintoja hyvää lukutaitoa ennustavista valmiuksista (kirjaintuntemus, fonologinen tietoisuus, nopea nimeäminen) esiopetusvuonna. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että kyseisillä valmiuksilla on yhteyttä luku- ja kirjoitustaitoon neljännelle luokalle saakka.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (74 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherlukemisvalmius
dc.subject.othertekninen lukutaito
dc.subject.otherluetun ymmärtäminen
dc.subject.otheroikeinkirjoitus
dc.subject.otherlukutaidon kehitys
dc.subject.otheralaryhmätarkastelu
dc.titleLuku- ja kirjoitustaidon kehitys : alaryhmätarkastelu esiopetuksesta neljännelle luokalle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405191750
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-05-19T11:16:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolukutaito
dc.subject.ysovalmiudet
dc.subject.ysoluetun ymmärtäminen
dc.subject.ysooikeinkirjoitus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record