Show simple item record

dc.contributor.authorHietavala, Aki
dc.contributor.authorKaihlajärvi, Jussi
dc.date.accessioned2014-05-16T10:00:57Z
dc.date.available2014-05-16T10:00:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446252
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43431
dc.description.abstractHietavala, A. & Kaihlajärvi, J. 2011. Digitaaliset pelit osana alakoululaisen arkea. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma, 76 sivua. Tutkimuksen kohteena oli 5. – 6. luokkalaisten viihteellinen, digitaalinen pelaaminen osana heidän päivittäistä arkeaan. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon alakoulun vanhimmat oppilaat pelaavat, mitkä ovat motiivit pelaamisen taustalla, keiden kanssa pelataan ja viekö digitaalinen pelaaminen aikaa kotitehtäviltä. Tutkimukseen osallistui yhdeltä keskisuomalaiselta alakoululta yhteensä 128 lasta, jotka vastasivat kyselylomakkeeseen koulupäivänsä aikana. Kyselylomake sisälsi 20 monivalinta- ja kaksi avointa kysymystä. Aineiston analyyseissä käytettiin keskiarvovertailuja, joilla selvitettiin tyttöjen ja poikien sekä paljon ja vähän pelaavien oppilaiden eroavaisuuksia. Monivalintakysymykset analysoitiin keskiarvovertailun ja korrelaatioanalyysin avulla. Korrelaatioanalyyseillä selvitettiin yhteyksiä vanhempien valvonnan ja pelaamisen määrien välillä. Korrelaatioin selvitettiin lisäksi lasten kokemaa oman pelaamisensa määrää suhteessa toisiin sekä lasten pelaamiseen kuluvan ajan vaikutusta kotitehtävien tekemiseen. Digitaalinen pelaaminen oli yleistä, sillä vain alle 5 prosenttia ei pelannut arkipäivisin ollenkaan. Pelaaminen on siis kasvava osa lapsen vapaa-aikaa. Keskiarvotarkastelun mukaan pojat pelaavat sekä arkisin että viikonloppuisin enemmän kuin tytöt, joten sukupuolierot ovat yhä havaittavissa, joskin tasoittumassa. Pojista puolet ilmoitti pelaavansa kiellettyjä pelejä, kun taas tytöistä vain joka kymmenes pelaa kiellettyjä pelejä. Lapset pelaavat mieluiten yhdessä kavereiden kanssa, joten pelaaminen on usein sosiaalinen tapahtuma. Pojilla ja tytöillä tärkeimmät motiivit pelata, olivat mukava yhdessäolo kavereiden kanssa sekä pelaaminen ajankuluna ja viihteenä. Pelaaminen ei vaikuta olevan yksinäinen vapaa-ajanviettomuoto.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (76 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherdigitaaliset pelit
dc.subject.otherpelaaminen
dc.subject.othermotiivit
dc.subject.otherpelikaverit
dc.titleDigitaaliset pelit osana alakoululaisen arkea
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405161734
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-05-16T10:00:58Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysodigitaaliset pelit
dc.subject.ysopelaaminen
dc.subject.ysomotiivit
dc.subject.ysoystävät
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record