Show simple item record

dc.contributor.authorKattainen, Henrikki
dc.contributor.authorPerälä, Jaakko
dc.date.accessioned2014-05-10T09:10:55Z
dc.date.available2014-05-10T09:10:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435419
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43370
dc.description.abstractPro gradu -tutkimuksessamme tutkimme yliopisto-opettajien keinoja interaktiivisuuden lisäämiseen opetuskontekstissa. Keinoja tarkastellessa olimme kiinnostuneita myös opetta- jien näkemyksistä, millaisia syitä sekä mahdollisuuksia ja esteitä he näkivät milloinkin kyseessä olevan keinon käyttöön. Tutkimus perustuu haastatteluaineistoon, joka on kerätty Jyväskylän yliopistossa toteutetun Interaktiivinen opetus ja oppiminen -hankkeen aikana teemahaastatteluna. Tutkimuksen aineisto koostuu yhteensä yhdeksästä yksilö- ja ryhmähaastattelusta, joihin osallistui yhteensä 16 opettajaa. Tutkimusaineisto analysoitiin teoriasidonnaisella analyysimenetelmällä, jolloin analyysissä edettiin alussa aineistolähtöisesti, mutta loppuvaiheessa teoriatietoa hyödynnettiin teemojen muodostamisessa. Aluksi aineisto pelkistettiin redusoimalla tutkimuksen kannalta epäolennaiset kohdat pois. Tämän jälkeen redusoitu aineisto klusteroitiin muodostamalla alaluokat keinoille sekä syylle keinon käyttöön. Lopuksi alaluokat yhdistettiin ja niistä muodostettiin yläluokat, joista saatiin lopulliset yhdistävät luokat. Tulosten perusteella erilaisia keinoja interaktiivisuuden lisäämiseen olivat erilaisten opetusmuotojen käyttäminen, opettajien yhteistyö, toimintatapojen muuttaminen, opiskelijan vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, teknologian hyödyntäminen ja tasavertainen kohtaaminen. Yleisin syy interaktiivisuuden lisäämiseen oli pyrkimys lisätä vuorovaikutusta. Muita syitä olivat arvioinnin monipuolistaminen, opiskelijoiden aktivointi sekä laadukkaampi työskentely. Yleisesti opettajien käyttämät pedagogisten toimintatapojen syyt ja keinot olivat linjassa teoriaosuudessa esitettyjen syiden ja keinojen kanssa. Keinojen mahdollistavia ja estäviä tekijöitä ilmeni aineistossa lukumääräisesti vähän, mutta jokainen maininta antoi tärkeää lisätietoa keinojen vaatimuksista. Jatkotutkimuksella voitaisiin pyrkiä saamaan tarkempaa tietoa mahdollistavista ja estävistä tekijöistä. Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimus voisi olla selvittää, miksi opettajat eivät käyttäneet jotain interaktiivisuutta lisäävää keinoa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (60 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherinteraktiivisuus
dc.subject.otheryliopisto-opetus
dc.subject.otherpedagoginen toimintatapa
dc.subject.otherinteraktiivisuuden lisääminen
dc.subject.otheropettaja-opiskelijasuhde
dc.subject.othervertaisopetus
dc.subject.otheropettajien välinen yhteistyö
dc.titleOpetus interaktiivisemmaksi : yliopisto-opettajien keinoja interaktiivisuuden lisäämiseen
dc.title.alternativeYliopisto-opettajien keinoja interaktiivisuuden lisäämiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405101677
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-05-10T09:10:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysointeraktiivisuus
dc.subject.ysokorkeakouluopetus
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record