Show simple item record

dc.contributor.authorRäisänen, Petteri
dc.date.accessioned2014-05-02T12:06:21Z
dc.date.available2014-05-02T12:06:21Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1401256
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43308
dc.description.abstractTämä tutkimus ottaa osaa ajankohtaiseen kulttuuripolitiikan tutkimuksessa käytävään keskusteluun sosiaalisten rakenteiden ja yksilöllisten tekijöiden vaikutuksesta kulttuurivalintojen muodostumiseen. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, miten sosiaaliset taustatekijät ja yksilölliset valinnat vaikuttavat suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten kulttuuri- ja taidelaitosten tärkeinä pitämiseen. Aineistona on vuoden 2009 Nuorisobarometri (n=1900). Tutkimustehtävään vastataan kahden tutkimusasetelman avulla. Ensimmäisessä tutkimusasetelmassa selvitetään kulttuuri- ja taidelaitosten tärkeinä pitämistä ennustavia tekijöitä. Toisessa tutkimusasetelmassa tutkitaan, mitkä tekijät erottelevat kulttuuri- ja taidelaitoksia tärkeinä pitäviä nuoria niistä nuorista, joille kulttuuri- ja taidelaitokset eivät ole tärkeitä. Tutkimuksen selittävät muuttujat muodostuvat sosiaalisia taustatekijöitä ja yksilöllisiä valintoja mittaavista muuttujista. Sosiaalisia taustatekijöitä mittaavia muuttujia ovat nuoren sukupuoli, ikä, opiskelupaikka, asuinpaikan kuntatyyppi, vanhempien koulutus sekä vanhempien kulttuuriset resurssit. Yksilöllisiä valintoja mitataan nuoren kulttuuriharrastusten määrällä ja suhtautumisella viiteen taideväittämään. Tutkimusmenetelminä ovat yksisuuntainen varianssianalyysi, moniluokitteluanalyysi sekä erotteluanalyysi. Tulosten mukaan yksilöllisillä valinnoilla on sosiaalisia taustatekijöitä voimakkaampi vaikutus nuorten kulttuuri- ja taidelaitosten tärkeinä pitämiseen. Kulttuuri- ja taidelaitoksia tärkeinä pitäville nuorille on tyypillistä kulttuurinen aktiivisuus, mikä ilmenee useina kulttuuriharrastuksina. Lisäksi heitä yhdistää yhdenmukainen taidekäsitys, missä korostuu avoin suhtautuminen taiteen moninaisia merkityksiä kohtaan. Sosiaalisista taustatekijöistä ainoastaan vanhempien kulttuurisilla resursseilla on vaikutusta kulttuuri- ja taidelaitosten tärkeinä pitämiseen, joskin sen vaikutus jää yksilöllisiä valintoja heikommaksi. Saatujen tulosten perusteella voi esittää, että nuorten kulttuurivalintojen muodostumista ei tulisi tarkastella pelkästään sosiaalisista rakenteista käsin, vaan erilaisilla yksilöllisillä tekijöillä on keskeinen vaikutus niiden muodostumiseen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (64 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othernuorten kulttuurivalinnat
dc.subject.otherkulttuuri- ja taidelaitokset
dc.subject.otherkvantitatiiviset menetelmät
dc.titleNuorten yksilöllistyvät kulttuurivalinnat : tutkimus sosiaalisten taustatekijöiden ja yksilöllisten valintojen vaikutuksesta nuorten kulttuuri- ja taidelaitosten tärkeinä pitämiseen
dc.title.alternativeTutkimus sosiaalisten taustatekijöiden ja yksilöllisten valintojen vaikutuksesta nuorten kulttuuri- ja taidelaitosten tärkeinä pitämiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405021610
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.date.updated2014-05-02T12:06:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysotaide
dc.subject.ysovalinta
dc.subject.ysokulttuurilaitokset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record