Show simple item record

dc.contributor.authorMörsky, Maija
dc.date.accessioned2014-04-25T10:06:32Z
dc.date.available2014-04-25T10:06:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1352699
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43276
dc.description.abstractTämän pro gradu -työn ensimmäisenä tavoitteena oli ymmärtää ja kuvata yhdessä Liikkuva koulu -ohjelmaan osallistuvassa koulussa tapahtuvaa yhteistyötä ja sitä, miten siinä luodaan yhteistä ymmärrystä osapuolten välillä. Toinen tavoite oli koota keinoja, joilla yhteistyötä voitaisiin kehittää käytännössä. Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä peruskouluikäisten fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana ja sen yhteydessä. Yhteistyö ja yhteisen ymmärryksen luominen ovat aktiivisia prosesseja, jotka tapahtuvat vuorovaikutuksessa. Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena ja sen tulokset perustuvat haastatteluaineistoon sekä dokumenttiaineistoihin. Haastatteluaineisto kerättiin haastattelemalla yhden ohjelmaan osallistuvan yläkoulun henkilökunnan jäseniä, jotka ovat mukana Liikkuva koulu -toiminnassa. Dokumenttiaineistot koostuvat Liikkuva koulu -toimintaan liittyvistä tutkimusraporteista ja hankehakemuksesta. Ne toimivat ikään kuin taustatietoina, joiden sisältöjä yhdistettiin haastatteluaineiston sisältöihin ja näin muodostettiin kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Tulosten mukaan yhteistyö on jakautunut koulun ulkopuoliseen ja sisäpuoliseen yhteistyöhön. Rehtori osallistuu koulun ulkopuoliseen yhteistyöhön ja siinä korostuu tiedonjako sekä ideointi. Koulun sisäistä yhteistyötä tehdään koulun henkilökunnan kesken. Henkilökunnan välinen Liikkuva koulu -toimintaan liittyvä vuorovaikutus on melko vähäistä, eikä kaikki henkilökunnan jäsenet ole sitoutuneita yhteistyöhön. Henkilökunnalla on erilaisia näkemyksiä toiminnan tavoitteista ja käytännön toteutuksesta. Haastateltujen työntekijöiden välille on muodostunut yhteinen ymmärrys siitä, että toiminta on tärkeää ja merkityksellistä sekä siitä, että sen toteuttamiseksi olisi tärkeää saada koko henkilökunta sitoutumaan mukaan yhteistyöhön. Yhteistyö on eräänlainen muutosprosessi, jossa tarvitaan tiedonjakoa, yhteistä keskustelua sekä epävarmuuden ja jännitteiden hallintaa. Sekä ulkoista että sisäistä yhteistyötä voidaan kehittää lisäämällä eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja osallistamalla useampia toimijoita. Yhteinen keskustelu mahdollistaa yhteisen ymmärryksen muodostumisen, mikä on edellytys toimivalle yhteistyölle. Liikkuva koulu -toiminnan mukanaan tuoma muutos tulisi nähdä voimavarana ja sille tulisi luoda merkityksiä, jotka koetaan myönteisinä eikä kuormittavina.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (73 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLiikkuva koulu -ohjelma
dc.titleYhteistyö ja yhteisen ymmärryksen luominen Liikkuva koulu -ohjelmaan osallistuvassa yläkoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404251578
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2014-04-25T10:06:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoyhteistyö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record