Show simple item record

dc.contributor.authorSippala, Päivi
dc.date.accessioned2014-04-23T11:18:50Z
dc.date.available2014-04-23T11:18:50Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1337176
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43259
dc.description.abstractSOSIAALITYÖN LÄHIJOHTAMINEN KUNNAN SOSIAALITOIMISTOISSA SOSIAALISEN TUEN NÄKÖKULMASTA Päivi Sippala Sosiaalityö Pro gradu -tutkielma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaajat: Mikko Mäntysaari, Marjo Kuronen ja Sirpa Kannasoja Helmikuu 2014 sivumäärä: 116 sivua, liitteet 17 sivua Kunnan sosiaalitoimistoissa sosiaalityöntekijät tekevät työtä kovan kiireen ja henkisen paineen alla. Lähiesimies voi tukea työntekijöiden työssä jaksamista sekä lisätä heidän työhyvinvointiaan antamalla ja tarjoamalla heille sosiaalista tukea. Tässä tutkimuksessa sosiaalinen tuki on jaettu neljään eri muotoon: emotionaalinen tuki, arviointituki, tiedollinen tuki ja välineellinen tuki. Tutkimuksessa nojaudutaan Leena Mikkolan (2006, 2009) ja Martti Heikkisen (2003) sosiaalisen tuen käsitteisiin. Tutkimuksessa kysytään millaisia käsityksiä kunnan sosiaalitoimistoissa työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä on lähiesimiehen heille antamasta sosiaalisesta tuesta,tuen riittävyydestä sekä missä sosiaalityöntekijät kokevat erityisesti tarvitsevansa tukea lähiesimieheltään. Lisäksi selvitettiin, millaisia kokemuksia sosiaalityöntekijöillä on vaikuttamismahdollisuuksista ja hallintamahdollisuuksista työssään. Tutkimuksessa selvitettiin myös, onko taustamuuttujilla kuten vastaajan iällä, työkokemuksella tai koulutuksella merkitystä siihen, missä määrin sosiaalityöntekijät kokevat saavansa sosiaalista tukea lähiesimieheltään. Tutkimusaineisto kerättiin Internet-pohjaisen kyselylomakkeen avulla kesällä 2011. Kysely suunnattiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien sosiaalitoimistojen sosiaalityöntekijöille. Kysely toteutettiin kaikkiaan 56 kunnassa. Kyselyn vastausprosentti oli 39,3 prosenttia (N = 59). Tulokset analysoitiin käyttämällä faktorianalyysia, yksisuuntaista varianssianalyysia, t-testiä ja avovastausten osalta tyypittelyä ja kvantifiointia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sosiaalinen tuki koettiin toimivana etenkin arjen tietotuen perustyön ja riittävän tiedotuksen osalta. Myös säännölliset palaverit ja työnohjaus toimivat hyvin. Sosiaalitoimistoissa vallitsi neuvotteleva työkulttuuri ja sosiaalityöntekijät voivat ilmaista mielipiteitään työhönsä liittyen. Sosiaalityöntekijät saivat lähiesimieheltään runsaimmin arvostuksellista tukea, joka ilmeni myös vastaajien kokemuksena siitä, että lähiesimies arvostaa ja luottaa heihin työntekijöinä. Kehitettävää lähiesimiestyössä on erityisesti vuorovaikutuksellisen tuen ja asiakastyössä syntyneiden tunteiden jakamisessa sekä säännöllisen palautteen, kiitoksen sekä kannustuksen antamisessa. Heikentäviä riskitekijöitä työn hallintaan ja liialliseen työstä kuormittumiseen liittyen olivat työmäärän mitoituksen suhde käytettävään työaikaan nähden. Tämä luo kiirettä ja suoriutumisen paineita työpäivän aikana. Sosiaalityöntekijät kokivat työnsä henkisesti kuormittavana.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (133 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalinen tuki
dc.subject.othersosiaalityön johtaminen
dc.subject.otherjohtajuus
dc.subject.otherhenkilöstöjohtaminen
dc.titleSosiaalityön lähijohtaminen kunnan sosiaalitoimistoissa sosiaalisen tuen näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404231556
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2014-04-23T11:18:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysohenkilöstöjohtaminen
dc.subject.ysososiaalitoimistot
dc.subject.ysososiaaliala
dc.subject.ysokunnat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record