Show simple item record

dc.contributor.authorHuotari, Ilari
dc.date.accessioned2014-02-14T06:05:26Z
dc.date.available2014-02-14T06:05:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42959
dc.description.abstractTämä kandidaatintutkielma on kirjallisuuskatsaus ja sen aiheena on musiikin ja videoiden lataus- ja suoratoistopalvelut, sekä niiden vaikutus piratismin ilmen-tymiseen. Tarkoituksena oli siis etsiä olemassa olevaa tutkimustietoa aiheesta ja käyttää sitä tutkimusongelman ratkaisemiseen. Olemassa olevaa tutkimusta musiikin latauspalveluista löytyi runsaasti, sillä niitä on ollut olemassa kauemmin kuin musiikin suoratoistopalveluja. Tä-män tutkimuksen perusteella musiikin latauspalvelut eivät ole saaneet vähen-nettyä laitonta lataamista, mutta ne ovat muuttaneet markkinoita. Musiikin suoratoistopalveluista ja niiden vaikutuksesta piratismiin löytyi lähinnä vain muutamia viittauksia, joiden perusteella ei pystynyt tekemään johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen. Videon lataus- ja suoratoistopalveluista tutkimuksen mää-rä oli vähäistä eikä niissä keskitytty selvittämään onko lataus- tai suoratoisto-palveluilla ollut vaikutusta piratismiin. Tämän takia päädyin arvioimaan miten musiikkipalveluiden trendit ja kehitys voisi näkyä videopalveluissa. Aluksi kävin tutkielmassa läpi piratismia ilmiönä ja listasin piratismia vä-hentäviä ja lisääviä tekijöitä. Toisessa luvussa siirryin musiikkipalveluihin ja kolmannessa luvussa käsittelin videopalveluita. Neljännessä luvussa tein ai-heesta yhteenvedon ja kävin läpi mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Viidennessä luvussa teen yhteenvedon aiheesta.fi
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is a literature review, Its subject is music and video download and streaming services and their effect on piracy. The purpose of this study was to find existing studies about the subject and use it to solve the re-search problem. There were plenty of studies about music download services because they have been around for a longer time than the streaming services. According to this study, download services had no effect on piracy but there has been changes on the music markets because of these services. There were only some studies where there was information about music streaming services and their effect on piracy and with the findings I could not make conclusions about it one way or the other. Studies about video download and streaming services were hard to find and they didn't discuss the effect of the services on piracy. There-fore, I decided to use the findings from music services to analyze video services. In the second chapter I discussed piracy in general and factors that add or inhibit the behaviour. In the third chapter I discussed the music services and in the fourth the video services. In the final chapter I summarized the findings and discussed possible further studies.en
dc.format.extent25
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertutkielma
dc.subject.otherpiratismi
dc.subject.othersuoratoistopalvelut
dc.subject.otherlatauspalvelut
dc.titleMusiikin ja videoiden suoratoisto- ja latauspalvelut ja niiden vaikutus piratismiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201402141234
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2014-02-14T06:05:26Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the department responsible for publication of the thesis, or at the archival workstation at Jyväskylä University Library: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsLuettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain opinnäytteen julkaisseella laitoksella ja Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record