Show simple item record

dc.contributor.authorKivi, Jaana
dc.date.accessioned2014-01-20T11:07:13Z
dc.date.available2014-01-20T11:07:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1292441
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42821
dc.description.abstractPro gradu-tutkielmani käsittelee ajankohtaista sosiaalista mediaa politiikan toimittajien uutena työkaluna. Sähköisen median vaatiman nopeuden ja sosiaalisen median mukaan tulon myötä toimittajien työskentelytavat ovat muuttuneet. Tutkielmallani pyrin selvittämään, miten toimitukset luovat politiikan uutisia sosiaalisesta mediasta, millaisia uutisia sosiaalisesta mediasta nostetaan ja miten politiikan toimitukset kokevat politiikan journalismin muuttuneen. Lisäksi tarkastelen diskurssianalyysin avulla sitä, millaisia nämä sosiaalisesta mediasta nostetut uutiset ovat. Lisäksi arvioin, kuinka sosiaalinen media ja verkkojournalismi ovat muuttaneet politiikan journalismia ja miten näiden tekijöiden yhteissumma vaikuttaa journalismin laatuun. Lähestyn tutkimuskysymystäni kvalitatiivisen eli laadullinen tutkimuksen näkökulmasta diskurssianalyysiä ja sisällönanalyysia apuna käyttäen. Tutkielmani tarkoituksena on havainnoillistaa sosiaalisen median ilmiötä osana politiikan journalismia. Koska sosiaalinen media on tutkimusalustana hyvin laaja ja luonteeltaan jatkuvasti muuttuva, lähestyn sen vuoksi tutkimuskysymystäni laajasti ja avoimesti. Tutkielmani aineisto on kerätty verkkouutisista sekä politiikan toimittajien haastatteluista. Lähestyn verkkouutisista koostettua aineistoa diskurssianalyysin avulla. Haastatteluissa käytän tutkimusmetodina sisällönanalyysia. Haastattelujen avulla pyrin selvittämään miten toimitukset luovat politiikan uutisia sosiaalisesta mediasta, millaisia uutisia sosiaalisesta mediasta nostetaan ja miten politiikan toimitukset kokevat politiikan journalismin muuttuneen. Verkkoaineistoa tarkastelemalla pyrin selvittämään millaisia nämä sosiaalisesta mediasta nostetut uutiset ovat. Oletukseni on, että sosiaalinen media on osaltaan vaikuttanut toimittajan työhön helpottavalla tavalla, mutta samalla se on lisännyt lähdekritiikittömyyttä ja skandaalihakuisuutta journalismissa. Lisäksi sosiaalinen media herättää kysymyksiä journalismin objektiivisuudesta ja riippumattomuudesta, sekä siitä, kuinka näitä arvoja tulisi tarkastella uudenlaisten työtapojen valossa, erityisesti politiikan journalismissa. Koska sosiaalinen media on kaikkien ulottuvilla, se tuo julkisen poliittisen keskustelun lähemmäs kansaa ja lisää kansalaisten mahdollisuuksia osallistua keskusteluun. Näin olleen sosiaalinen media onkin ensimmäinen aidosti demokraattinen media. Tiedonvälityksen suhteen toimitukset, niin lehdistö kuin myös sähköinen media, ovat joutuneet käymään läpi muutoksen ajatusmaailmassaan ja toiminnassaan. Medialle tyypille ajattelumalli itsestään korvaamattomana tiedonvälittäjänä ja vallan vahtikoirana, on muuttumassa. Politiikan journalismi heijastaa tätä muutosprosessia vahvimmin ja selkeimmin. Sosiaalisen median ilmiö osoittaa, kuinka yksittäisten poliitikkojen lausumia tuodaan julki heidän henkilökohtaisista näkökulmistaan. Näitä hyvin subjektiivisia poliittisia näkökulmia tuodaan nyt osaksi uutiskielen diskurssia herkemmin kuin aikaisemmin. Politiikan journalismi onkin ottanut suuren harppauksen henkilöitymispolitiikan suuntaan, jossa objektiivisuuden ja puoluepoliittisten linjausten kanssa saa olla erityisen tarkkana. Tutkimuksessa ilmenee varsin selkeästi, että poliitikot hyötyvän median huomiosta, ja siksi myös tarkoitushakuisesti haluavat aika ajoin provosoida mediaa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (85 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalinen media
dc.subject.otherblogi
dc.subject.otherFacebook
dc.subject.otherpolitiikka
dc.subject.otherpolitiikan uutinen
dc.subject.otherpolitiikan journalismi
dc.subject.otherpuoluepolitiikka
dc.subject.otherhenkilöpolitiikka
dc.subject.otherideologia
dc.titleBlogissa toimittajan tollot eivät vääristele sanoja : sosiaalisen median vaikutuksia politiikan journalismiin ja uutisointiin
dc.title.alternativeSosiaalisen median vaikutuksia politiikan journalismiin ja uutisointiin
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201401201085
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.date.updated2014-01-20T11:07:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoblogit
dc.subject.ysoFacebook
dc.subject.ysopolitiikka
dc.subject.ysopoliittinen journalismi
dc.subject.ysopuoluepolitiikka
dc.subject.ysoideologiat
dc.subject.ysouutisointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record