Show simple item record

dc.contributor.authorPartanen, Heidi
dc.date.accessioned2014-01-12T12:43:27Z
dc.date.available2014-01-12T12:43:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290933
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42791
dc.description.abstractTämä Pro gradu -tutkielma on osa Oulun yliopiston, Oulun yliopistollisen sairaalan Neurokognitiivisen yksikön ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen vuosina 2005–2010 toteutettua yhteistyöprojektia, jossa tutkittiin kielihäiriöisten lasten kuullun prosessointia ja siihen liittyvien ongelmien kuntoutuvuutta. Tässä työssä tutkittiin ei-kielellisen auditiivisen harjoittelun vaikutuksia kuullunerottelun taitoihin sekä kielellisiin ja kognitiivisiin taitoihin 4–6-vuotiailla lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Tutkimuksessa oli kolme ryhmää: SLI-kuntoutusryhmä, SLI-kontrolliryhmä ja tyypillisesti kehittyneiden kontrollilasten ryhmä, joissa kaikissa oli 12 tutkittavaa. SLI-kuntoutusryhmä sai kuuden viikon kuntoutusjakson aikana harjoitusta kolme kertaa viikossa professori Paavo Leppäsen ja työryhmän kehittämällä Mr. Luiki -ohjelmalla, joka on seikkailupelinomaiseksi rakennettu äänten erottelua harjoituttava tietokoneohjelma. SLI-kontrolliryhmä osallistui kuntoutusjakson ajan tavanomaiseen puheterapiaan 1–2 kertaa viikossa ja tyypillisesti kehittyneet kontrollilapset eivät saaneet minkäänlaista kuntoutusta. Harjoittelun vaikuttavuutta tarkasteltiin sekä ryhmä- että yksilötasolla. Ryhmätasolla SLI-kuntoutusryhmän taitojen paranemista verrattiin SLI-kontrolliryhmän taitojen paranemiseen efektikokojen avulla. Yksilötasolla jokaiselle SLI-kuntoutus- ja SLI-kontrolliryhmän tutkittavalle laskettiin niin kutsuttu RCI-arvo (Reliable Change Index), joka kuvaa sitä, kuinka paljon ja mihin suuntaan tutkittavan pistemäärä on muuttunut ja onko muutos luotettava ja kliinisesti merkitsevä. Näitä RCI-arvoja vertailtiin sekä SLI-ryhmien kesken että erikseen SLI-kuntoutusryhmän osalta. SLI-kuntoutusryhmän tutkittavat jaettiin RCI-arvojen perusteella harjoittelusta paljon ja vähän hyötyneisiin. Yksilöllisiä suoritusprofiileja tarkastelemalla tutkittiin sitä, millaiset olivat harjoittelusta paljon ja vähän hyötyneiden lasten taidot tutkimuksen lähtötilanteessa. Tulosten mukaan ei-kielellinen auditiivinen harjoittelu paransi ensinnäkin harjoiteltuja auditiivisen erottelun taitoja, mutta myös joitakin kielellisiä taitoja (ohjeiden ymmärtäminen, värien nopea nimeäminen). Yksilötarkastelujen mukaan harjoittelun tuloksellisuuteen saattoi vaikuttaa tutkittavien ikä sekä tarkkaavaisuuden ja fonologisen muistin taidot. Yleisesti ottaen harjoitteluvaikutukset olivat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. Tämä tutkimus antaakin tukea sille ajatukselle, että myös kehitys- ja neuropsykologian alan kuntoutustutkimuksissa kannattaisi hyödyntää ryhmätason vertailujen lisäksi yksilöllistä lähestymistapaa, joka voisi antaa syvällisempää tietoa siitä, miten kuntoutus toimii ja ketkä kaikki siitä hyötyvät.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (51 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkielellinen ymmärtäminen
dc.subject.otherauditiivinen erottelu
dc.titleEi-kielellisen auditiivisen harjoittelun vaikutus kuullunerotteluun ja kielellisiin taitoihin lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201401121046
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2014-01-12T12:43:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysokielelliset häiriöt
dc.subject.ysokognitiiviset taidot
dc.subject.ysolapset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record