Show simple item record

dc.contributor.authorKeränen, Aino-Kaisa
dc.date.accessioned2014-01-09T13:15:58Z
dc.date.available2014-01-09T13:15:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290877
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42776
dc.description.abstractTämän kvantitatiivisen tutkielman tarkoituksena on selvittää lukiolaisten suhtautumista ryhmätyöskentelyyn ruotsin kielen kursseilla. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, mitkä asiat tekevät lukiolaisten mielestä ryhmätyöstä onnistuneen ja vastaavasti epäonnistuneen. Kolmantena tutkimuskysymyksenä tutkittiin, miten he suhtautuvat tiettyihin keskeisiin periaatteisiin ryhmätyöskentelyssä eli ryhmän heterogeeniseen koostumukseen, positiiviseen keskinäiseen riippuvuuteen, vuorovaikutukseen, yksilölliseen vastuuseen, sosiaalisiin taitoihin ja arviointiin. Tutkimusaineisto kerättiin käyttämällä elektronista kyselylomaketta. Tutkimukseen osallistui 99 informanttia kolmesta lukiosta Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Tutkimusmateriaalin analysointimetodina käytettiin kuvailevaa tilastollista analyysia. Tutkimuksen keskeisten tulosten perusteella informantit vaikuttivat suhtautuvan ryhmätyöskentelyyn pääasiallisesti positiivisesti, mutta sitä ei pidetty parhaana tapana oppia ruotsia. Verrattuna muihin oppiaineisiin koettiin ruotsi kuitenkin yhdeksi sopivimmista aineista ryhmätyöskentelylle. Yli puolet informanteista koki ryhmätyöskentelyn hyödylliseksi tavaksi oppia ruotsia. Ryhmätyöskentelyn keskeisimpiä etuja olivat suullisen taidon harjoittelu, muiden ryhmäläisten tuki ja apu sekä yhdessä pohtiminen. Vajaa 40 prosenttia puolestaan koki ryhmätyöskentelyn yhdentekeväksi. Tulosten perusteella he mm. eivät pitäneet ryhmätyötä tarpeeksi opettavaisena, vaan suosivat muita työskentelytapoja. Yhden informantin mielestä ryhmätyö oli hyödytön tapa oppia ruotsia, minkä tähden hän suosi yksilöllistä opiskelua. Tulosten perusteella ryhmätyön onnistumiseen ja vastaavasti epäonnistumiseen vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Keskeisimmät ryhmätyön onnistumiseen liittyvät tekijät olivat: yhtäläinen osallistuminen, huolellinen työskentely, ryhmäläisten motivaatio ja kiinnostus, hyvä ryhmähenki sekä oppiminen. Epäonnistuneeseen ryhmätyöhön puolestaan liittyivät ensisijaisesti aikaansaamattomuus, epätasavertainen osallistuminen, huono motivaatio ja huono tehtävä. Keskeisiin periaatteisiin ryhmätyöskentelyssä informantit suhtautuivat pääasiassa positiivisesti tai neutraalisti. He eivät toisin sanoen olleet kovin yksimielisiä periaatteiden merkityksestä. Hieman muita periaatteita epäolennaisemmaksi informantit kokivat kuitenkin arvioinnin. Tutkimus osoitti, että ei ole olemassa yksiselitteistä syytä, miksi ryhmätyö koetaan hyödylliseksi, yhdentekeväksi tai turhaksi ruotsia. Lisäksi toimivan ryhmätyöskentelyn toteutuminen ei ole yksinkertaista, vaan huomio on kiinnitettävä useisiin tekijöihin. Tutkimuksen perusteella ryhmätyöhön olennaisesti liittyviin periaatteisiin olisi hyvä kiinnittää huomiota oppijoiden kanssa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (147 sivua)
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othergrupparbete
dc.subject.othergymnasister
dc.subject.othersamarbetsinlärning
dc.subject.otherspråkinlärning
dc.subject.othersvenska
dc.subject.otheruppfattningar
dc.title"Yhdessä toisten kanssa tehdessä oppii paitsi ruotsia, myös sosiaalisia taitoja ja yhdessä tekeminen tekee oppimisesta hauskaa." : gymnasisters åsikter och erfarenheter om grupparbete som arbetsform under svenskkurser
dc.title.alternativeGymnasisters åsikter och erfarenheter om grupparbete som arbetsform under svenskkurser
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201401091039
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.subject.methodKvantitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-01-09T13:15:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysoryhmätyö
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.ysooppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record