Show simple item record

dc.contributor.authorErkkilä, Taina
dc.date.accessioned2014-01-07T11:48:32Z
dc.date.available2014-01-07T11:48:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290674
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42766
dc.description.abstractTyöyhteisöviestinnän rooli on tärkeä nykytyöyhteisössä. Sillä motivoidaan ja sitoutetaan henkilöstöä, se on tärkeä osa jokaisen johtajan ja esimiehen päivittäistä työtä ja sillä luodaan pohja yhteiselle kult-tuurille ja tavoille toimia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin erään kansainväliseen konserniin kuulu-vaa nuorta tytäryhtiötä, joka toimii useassa maassa. Yrityksessä on käynnistetty laaja muutosprojekti, jolla halutaan luoda yhtenäinen kulttuuri ja toimintatavat. Muutoksen käynnistämisestä on tutkimuk-sen tekohetkellä aikaa runsas vuosi, ja suuri osa alaprojekteista on saatu päätökseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millainen on viestinnän rooli kulttuurin muutoksessa ja miten organisaa-tiokulttuurin muutosprosessia voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea työyhteisöviestinnällä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1. millä tavoin muutosprojektit ovat henkilöstön mielestä muut-taneet organisaation toimintatapoja ja sisäistä viestintää ja 2. miten henkilöstön mielestä sisäisellä vies-tinnällä voidaan tukea organisaatiokulttuurin syntymistä tai muutosta. Tutkimusaineisto kerättiin niin laadullista kuin määrällistä menetelmää hyödyntäen. Tulokset osoittivat, että työntekijät ovat havain-neet jonkin verran positiivista kehitystä kuluneen vuoden aikana – joskaan ei kovin merkittäviä muu-toksia vielä – ja heidän mukaansa myös sisäinen viestintä on hieman parantunut. Sisäinen viestintä on kuitenkin ollut varsin yksisuuntaista, ja muutosten ankkurointia varten tarvitaan vahvempaa tukea esimiehiltä ja keskustelua aiheista. Henkilöstö toivoi myös parannuksia it-järjestelmiin, parempaa tiedonvaihtoa osastojen ja maiden välillä ja viestintäkoulutusta esimiehille. Työssä hyödynnettiin Welchin ja Jacksonin v. 2007 kehittämää sisäisen viestinnän nelikenttäteoriaa, jonka pohjalta tutki-muksen kohdeyritykseen on myös laadittu viestinnän kehityssuositukset.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersisäinen viestintä
dc.subject.othermuutoksenhallinta
dc.subject.othermuutosviestintä
dc.subject.otherorganisaatiokulttuuri
dc.subject.otherorganisaatioviestintä
dc.titleSisäisen viestinnän rooli organisaatiokulttuurin muutoksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201401071030
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2014-01-07T11:48:32Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysosisäinen tiedotus
dc.subject.ysomuutoksenhallinta
dc.subject.ysomuutosviestintä
dc.subject.ysoorganisaatiokulttuuri
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record