Show simple item record

dc.contributor.authorRajaniemi, Mikko
dc.date.accessioned2013-12-20T07:30:14Z
dc.date.available2013-12-20T07:30:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290536
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42711
dc.description.abstractKuntoutus on hyvin ajankohtainen aihe Suomessa, ja sitä tutkitaan ja selvitetään hyvin paljon. Väestön ikääntyminen, ostopalveluihin siirtyminen sekä kuntoutuslaitosten rapistuminen tuovat kuntoutukseen omalta osaltaan uusia järjestelyitä tulevaisuudessa. Kuntoutuslaitoksissa käyvien kuntoutusasiakkaiden asiakasprofiilia ei ole aiemmin selvitetty. Tämän lisäksi on tärkeä selvittää heidän ajatuksiaan ja arviotaan palveluista ja niiden laadusta. Pro gradu - tutkielman tarkoituksena oli selvittää ja kuvata kuntoutusasiakkaiden asiakasprofiilia Kylpylähotelli ja kuntoutus Peurungassa sekä heidän arviotaan palveluiden laadusta. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena sekä teemahaastatteluin aikavälillä 28.2.2011 ja 31.3.2012. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 755 Peurungan asiakasta, jotka jaoteltiin kolmeen pääryhmään Peurunkaan tulon pääsyiden mukaisesti; 1) kuntoutusasiakkaat, 2) liikunta- ja vapaa-ajanmatkailijat sekä 3) työhyvinvointimatkailijat. Kuntoutusasiakkaita oli vastanneista yhteensä 313, joista kahdelle toteutettiin teemahaastattelu. Tulosten perusteella voidaan todeta, että Kylpylähotelli ja kuntoutus Peurungassa käyvien kuntoutusasiakkaiden omanlainen asiakasprofiili nousi selkeästi esille. Keskimäärin kuntoutujat olivat iäkkäämpiä kuin muut asiakkaat, omasivat heikomman koetun terveyden ja toimintakyvyn sekä alhaisemman koulutustason. Heidän tulotasonsa oli myös merkitsevästi matalampi kuin muilla asiakkailla. Kuntoutusasiakkaat tulivat Peurunkaan pääsääntöisesti laadukkaiden kuntoutus- ja liikuntapalveluiden houkuttelemina sekä Peurungan maineen ja puhtaan luonnon perässä. Kuntoutusasiakkaat olivat tutkimuksen mukaan erittäin tyytyväisiä saamaansa kuntoutukseen (89%), sekä kuntoutushenkilökuntaan ja sen ammattitaitoon; kuntoutujista 88% oli sitä mieltä, että henkilökunta osasi laatia yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutuksen tavoitteet, 91% mukaan kuntoutushenkilökunta kertoi ymmärrettävästi kuntoutuksen vaikutuksista, 93% mielestä he kuuntelivat mitä asiakkaalla oli sanottavana. Kuntoutujista 86% oli sitä mieltä, että henkilökunta osasi perustella käytetyt menetelmät, joiden avulla tavoitteisiin pyrittiin ja 87% oli samaa mieltä siitä, että henkilökunta paneutui riittävän hyvin ongelmiin. Peurungan palvelut koki hyödylliseksi hyvinvointinsa kannalta 95% kuntoutujista. Asteikolla 0-10 yleisarvosanaksi vierailulleen he antoivat 7.92 (ka 7.98). Monet kysymykseen vastanneet kritisoivat avoimessa vastauksessa sitä, että kylpylä ei ollut auki ja sen remontti oli vielä kesken. Kuitenkin, 94% kuntoutujista suosittelisi käyntinsä jälkeen Peurunkaa myös muille ja 95% heistä haluaisi tulla itse uudelleen.fi
dc.description.abstractRehabilitation is a very current subject in Finland, and it is being studied a lot. Aging of the population, outsourcing of services and deterioration of rehabilitation centers will change how the rehabilitation is arranged and organized in future. Customer profile of the rehabilitation centers has not been studied earlier and it is also important to study their thoughts and evaluation of the services and their quality. The aim of my Master’s thesis was to find out and describe the customer profile of the rehabilitation customers in the Rehabilitation Centre and Spa Hotel Peurunka and their evaluation of the services. The study was executed as a case study with interviews in Rehabilitation Centre and Spa Hotel Peurunka 28.02.2011 - 31.3.2012. Total of 755 answers were received by using a temporal sampling of the yearly customers of Peurunka. Based on the results, customers were divided to three basic segments according to their main reasons for the travel; 1) Rehabilitation, 2) Sport and leisure and 3) Well-being and ability maintenance at work. Rehabilitation customers were the biggest group (N=313) and two of them answered to theme interview. Case study shows that rehabilitation customers had a unique profile in Rehabilitation Centre and Spa Hotel Peurunka. Their average age was higher, they had lower health condition and functionality and they also had significant lower educational level then other customers. In addition their income levels were lower then other customers. Rehabilitation customers came to Peurunka after high class rehabilitation and sport services and because of the good reputation and pure nature. Rehabilitation customers were very pleased with their rehabilitation (89%), and also with the rehabilitation staff and their expertise; 88% thought that the staff made goals for the rehabilitation together with the customers, 91% said that the staff told clearly about the impacts of rehabilitation and 93% thought that they listened what the customers wanted to tell them. 86% of the rehabilitation customers agreed that the staff knew how to explain the methods which were used to achieve goals and 87% thought that the staff had adequate focus to their problems. 95% of the rehabilitation customers felt that the services in Peurunka were beneficial for their wellbeing. With a scale of 0-10 the general rating of the visit were 7.92 (avg 7.98). Many of them criticized the closed spa and its unfinished renovation in an open question. Though 94% of them would recommend Peurunka to other people and 95% would come back themselves.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKylpylähotelli ja kuntoutus Peurunka
dc.titleKuntoutusasiakkaiden asiakasprofiili ja heidän arvionsa palveluiden laadusta kuntoutuslaitoksessa : case Kylpylähotelli ja kuntoutus Peurunka
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312202857
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2013-12-20T07:30:14Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoasiakastyytyväisyys
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysokuntoutuslaitokset
dc.subject.ysoLaukaa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record