Show simple item record

dc.contributor.authorNiemelä, Jussi
dc.date.accessioned2013-12-16T17:32:53Z
dc.date.available2013-12-16T17:32:53Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290344
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42669
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan Jyväskylän yliopiston Tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta –suuntautumisvaihtoehdosta (TVL) valmistuvien kokemuksia heidän työelämävalmiuksistaan. Aihetta lähestytään työelämässä koettujen onnistumisten sekä riittämättömyyden kokemusten kuvailulla. Lisäksi käsitellään haastateltavien kokemuksia siitä, mitä työnsä kannalta oleellisia tietoja ja taitoja he ovat oppineet erityisesti TVL-suuntautumisvaihtoehdon koulutuksessa. Aineiston hankintatapana on käytetty teemahaastatteluja. Haastatteluihin osallistui kaksi TVL-suuntautumisvaihtoehdosta valmistunutta sekä kaksi opintojensa loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa. Kaikki haastateltavat olivat työskennelleet oman alansa töissä alle kaksi vuotta. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin kvalitatiivisilla menetelmillä. Haastateltavat liittivät onnistumisen kokemuksiinsa rajanylitystaidot, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, progressiivisen ongelmanratkaisun ja luovuuden, kriittisen ajattelun, reflektiivisyyden ja oppimisen taidot, rutiinieksperttiyden sekä kulttuurien tuntemuksen. Riittämättömyyden kokemuksiin liitettiin työelämän kompleksisuus, nuori asiantuntijuus, eettisyys sekä työelämän epävarmuus. TVL-koulutus nähtiin työhön valmistavana. Erityisen hyödyllisenä pidettiin kursseja, jotka olivat sovellettavissa omiin työtehtäviin. Myös epäsuorasti työhön valmistavat kurssit nähtiin ajattelun rikastajana. Asiantuntijuuden koettiin syntyneen osittain myös koulutuksen ulkopuolella.fi
dc.description.abstractThe study examines working life readiness of the university students who have graduated or are about to graduate from the master of studies called Information society, communication and business (ICB). The topic is approached by description of perceived success and inadequacy of the interviewees. In addition the study presents notions from the interviewees about what they have learned specific in the ICB training. Data has been collected by means of theme interviews. Two of the interviewees have graduated from the ICB studies and two of the interviewees are about to graduate. Each of the interviewees had worked less than two years at jobs of their own field. The theme interviews were transcribed and analyzed by qualitative methods. The interviewees linked crossing skills, communication and interpersonal skills, progressive problem solving and creativity, critical thinking, reflection and learning skills, routine expertise and cultural knowledge as their experiences of success. Perceived inadequacy was affiliated with the complexity of working life, young expertise, ethics and insecurity of working life. ICB training was seen as preparatory in general. The courses which were seen particularly useful were specific related to the work duties of the interviewees. Also, courses which were indirectly preparatory to work duties were seen as thinking enrichers. In addition, expertise was seen arising also outside of the university education.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.titleYliopistosta valmistuvien työelämävalmiudet : tapaustutkimus Tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta -suuntautumisvaihtoehdosta
dc.title.alternativeTapaustutkimus Tietoyhteiskunta, viestintä ja liiketoiminta -suuntautumisvaihtoehdosta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312162808
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2013-12-16T17:32:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotyöelämävalmiudet
dc.subject.ysoasiantuntijuus
dc.subject.ysotietoyhteiskunta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record