Show simple item record

dc.contributor.authorSavolainen, Joonas
dc.date.accessioned2013-12-16T10:25:19Z
dc.date.available2013-12-16T10:25:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290289
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42662
dc.description.abstractJoonas Savolainen. Viidesluokkalaisten ja luokanopettajien käsityksiä omasta historiasta. Kasvatustieteen pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, 2013. 68 sivua. Julkaisematon. Tutkimuksessa selvitettiin millaisia käsityksiä ja kokemuksia viidesluokkalaisilla ja luo-kanopettajilla on omasta historiastaan. Lisäksi luokanopettajilta kysyttiin, miten heidän mielestään oppilaan omaa historiaa voidaan hyödyntää opetuksessa. Tutkimuksen tavoit-teena oli selvittää mistä oppilaiden ja opettajien käsitykset omasta historiasta rakentuvat ja mitä ne sisältävät. Oppilaiden ja opettajien käsityksiä ei ole juuri tutkittu omaan historiaan liittyen. Opetussuunnitelmassa kuitenkin omaa historiaa ja ymmärrystä pidetään tärkeänä osana historian opetusta. Viidesluokkalaisten ja luokanopettajien käsityksiä ja kokemuksia omasta historiasta selvi-tettiin lyhyehköillä kirjoitelmilla. Kirjoitelmissa tutkittavat kertoivat menneisyytensä yksit-täisistä tapahtumista. Tutkimukseen osallistui 18 viidesluokkalaista yhdeltä luokalta ja kuu-si luokanopettajaa useammasta koulusta. Tutkimuksessa oppilaiden ja opettajien aineistot analysoitiin erikseen, sekä myös opettajien käsitykset oppilaiden oman historian hyödyn-tämisestä analysoitiin erikseen. Aineistot analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen etsimällä aineistosta tutkimuskysymysten mukaisia teemoja. Tulosten perusteella oppilaiden käsitykset omasta historiasta rakentuivat ajasta, tunteista ja kokemuksista, osallisista ja heidän näkemyksistään, sekä omasta käsityksestä tapahtunees-ta. Tuloksissa opettajien käsitykset omasta historiastaan rakentuivat seuraavista teemoista: aika ja paikka, kokemukset, osalliset ja heidän näkemykset, sekä jossittelu. Lisäksi opetta-jien käsitykset oppilaan oman historian hyödyntämisestä jakautuivat kahteen teemaan, jotka olivat oppilaan ja hänen suvun historian tutkiminen sekä oppilaan oman historian ja yleisen historian yhdistäminen. Nämä teemat näyttivät siis rakentavan niin oppilaiden kuin opetta-jien historiatietoisuutta. Tutkimuksen perusteella saatiin myös kuvaa siitä, miten tutkimukseen osallistuneet opetta-jat ja oppilaat muodostivat kuvaa menneisyydestä ja sitä kautta myös ympäröivästä todelli-suudesta. Lisäksi opettajat esittivät konkreettisia työtapoja ja opetusmenetelmiä oppilaan oman historian opetukseen, sekä korostivat sitä, miten historian ymmärtäminen yleensä on helpompaa oman historian kautta. Hakusanat: oma historia, mikrohistoria, käsitys, historiatietoisuusfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (68 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheroma historia
dc.subject.othermikrohistoria
dc.subject.otherkäsitys
dc.subject.otherhistoriatietoisuus
dc.titleViidesluokkalaisten ja luokanopettajien käsityksiä omasta historiasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312162802
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-12-16T10:25:19Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysomikrohistoria
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysohistoriatietoisuus
dc.subject.ysokoululaiset
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record