Show simple item record

dc.contributor.authorLaurila, Päivi
dc.date.accessioned2013-12-09T17:09:26Z
dc.date.available2013-12-09T17:09:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288819
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42616
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, kuinka tärkeänä kolmannen polven ruotsinsuomalaiset pitävät suomalaista taustaansa. Lisäksi selvitettiin, millainen identiteetti heillä on. Koska ruotsinsuomalaisten koulujen kielikäytäntö poikkeaa kaksikielisen opetuksen vuoksi käytännöstä, jota esimerkiksi kunnalliset koulut noudattavat, halusin selvittää, kuinka opettajat integroivat suomen kielen ja kulttuurin opetukseensa. Tutkimusaineisto koostuu sekä oppilaiden että opettajien kyselylomakkeiden vastauksista. Aineisto kerättiin keväällä 2013 ja tutkielmaani osallistui viisi ruotsinsuomalaista koulua eri puolilta Ruotsia. Vastaajina oli yhteensä 150 peruskoulun 4.–9. luokkalaista lasta ja nuorta. Lisäksi neljästä koulusta osallistui 14 opettajaa. Kyselylomakkeen vastausten analysoinnissa käytettiin deskriptiivistä tilastoa sekä kvalitatiivista sisällönanalyysia. Tutkimus osoitti, että oppilaiden ikä vaikutti siihen, kuinka tärkeäksi suomalainen tausta koettiin. Yläkoulun 7.–9. luokkalaiset kokivat suomalaisuuden kaksi kertaa merkityksellisemmäksi kuin alakoulun 4.–6. luokkalaiset. Vaihtelua esiintyi myös ruotsinsuomalaisten identiteettikäsityksissä. Tämä johtuu oppilaiden erityisen heterogeenisistä perhetaustoista, sillä usein jompikumpi vanhemmista tulee jostakin muusta kulttuurista kuin suomalaisesta tai ruotsalaisesta. Ruotsin kielellä oli huomattavasti vahvempi asema niin oppilaiden välisessä kommunikoinnissa, välitunneilla kuin vapaa-ajanharrastuksissakin. Sen sijaan suomi vaikutti olevan kieli, jota käytettiin useimmin opettajien ja muun henkilökunnan kanssa koulussa. Opettajien kielikäytännöt vaihtelivat siten, että luokanopettajat käyttivät alemmilla luokilla enimmäkseen suomea, kun taas ruotsin kielen osuus lisääntyi ylemmille luokille mentäessä. Myös suomen ja ruotsin kielen opetus tapahtui ainoastaan kohdekielellä. Useimmiten opetus kuitenkin oli kaksikielistä, ja oppilaat tutustuivat suomen kulttuuriin esimerkiksi teemapäivien, juhlien sekä teatteri- ja kuorotoiminnan kautta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheridentiteetti
dc.subject.otherkaksikielinen opetus
dc.subject.otherkaksikielisyys
dc.subject.otherkielikäytäntö
dc.subject.othermonikielisyys
dc.subject.othermonikulttuurisuus
dc.subject.otherperuskoulu
dc.subject.otherruotsinsuomalaisuus
dc.subject.othervähemmistökieli
dc.title"Man känner gemenskap med alla i skolan som man inte gör med sina andra vänner" : sverigefinska grundskoleelevers uppfattningar om tvåspråkig undervisning och betydelsen av finsk bakgrund
dc.title.alternativeSverigefinska grundskoleelevers uppfattningar om tvåspråkig undervisning och betydelsen av finsk bakgrund
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312092763
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.date.updated2013-12-09T17:09:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi306
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomonikielisyys
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoperuskoulu
dc.subject.ysoruotsinsuomalaiset
dc.subject.ysoruotsinsuomalaisuus
dc.subject.ysovähemmistökielet
dc.subject.ysoRuotsi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record