Show simple item record

dc.contributor.authorHakala, Hanna
dc.date.accessioned2013-12-03T17:47:14Z
dc.date.available2013-12-03T17:47:14Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288479
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42585
dc.description.abstractHakala, Hanna. AGGRESSIIVISEN KÄYTTÄYTYMISEN KOHTAAMINEN OPETTAJAN TYÖSSÄ Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2013. 78 sivua. Julkaisematon. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia uhka- ja väkivaltatilanteita opettajat kohtaavat työssään ja miten he toimivat oppilaan käyttäytyessä aggressiivisesti. Tutkimuksen avulla pyrittiin löytämään käytännön keinoja toisaalta ehkäistä, mutta myös rauhoittaa jo syntyneitä aggressiivisen käyttäytymisen tilanteita. Aineiston perusteella pyrittiin myös selvittämään, mihin aggressioteorioihin opettajien ajatukset ja toiminta sitoutuvat. Lisäksi tutkimusaineistosta etsittiin mahdollisia syitä oppilaan aggressiiviseen käyttäytymiseen. Tutkimusmenetelmänä oli kvalitatiivinen, fenomenologinen tutkimus. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuutta luokan- tai erityisluokanopettajaa toukokuussa 2013. Harkinnanvaraisen otoksen kriteerinä oli opettajan omakohtainen kokemus oppilaan aggressiivisesta käyttäytymisestä. Haastateltavat kertoivat vapaamuotoisesti kokemansa uhka- tai väkivaltatilanteen. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin teoriasidonnaisesti. Tutkimustulosten mukaan opettajat ovat kokeneet oppilaan aggressiivisen käyttäytymisen kohdistuneen heihin itseensä, toisiin oppilaisiin tai ympäristöön. Aggressiivisten tilanteiden ehkäisemisessä tärkeintä on oppilaantuntemus. Opettaja lukee oppilaan käytöksestä ennusmerkkejä, joista hän päättelee aggressiivisen tilanteen olevan tulossa. Silloin opettaja antaa oppilaalle mahdollisuuden rauhoittua itsekseen, laskee vaatimustasoa tai yrittää kannustamalla auttaa oppilasta selviytymään haastavasta tilanteesta. Oppilaan aggressiivista käyttäytymistä rauhoitettaessa ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa keinoa, vaan opettajan on päätettävä erikseen joka tilanteessa, miten on tarkoituksenmukaisinta toimia. Päätöksenteossa auttaa oppilaantuntemuksen lisäksi työkokemus ja etukäteen tehty toimintasuunnitelma. Opettajan on taattava niin muiden oppilaiden kuin aggressiivisesti käyttäytyvän oppilaankin turvallisuus. Rauhoitteleva puhe on ensisijainen toimintatapa, mutta tarvittaessa tilanteeseen on puututtava myös fyysisesti. Tilanteen hallinnan ja opettajan oikeusturvan kannalta on tärkeää pyytää apuun toinen aikuinen. Opettajien käsitykset oppilaan aggressiivisen käyttäytymisen syistä ovat pääasiassa sosiaalisen oppimisteorian ja informaation prosessointiteorian mukaisia. Haastateltujen opettajien mukaan aggressiivinen käyttäytymistapa malliopitaan vanhemmilta, kavereilta tai TV- ja pelimaailmasta. Oppilaat käyttäytyvät aggressiivisesti, koska eivät osaa muuta tapaa. Kirjallisuus tarjoaa aggressiokasvatuksen keinoiksi tunnekasvatusta ja sosiaalisen kompetenssin kehittämistä. Avainsanat: aggressiivisuus, aggressiokasvatus, aggressioteoria, fenomenologia, mallioppiminenfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheraggressiokasvatus
dc.titleAggressiivisen käyttäytymisen kohtaaminen opettajan työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312032726
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodFenomenologia
dc.date.updated2013-12-03T17:47:15Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoaggressiivisuus
dc.subject.ysoaggressioteoria
dc.subject.ysooppimisteoriat
dc.subject.ysomallioppiminen
dc.subject.ysokäyttäytyminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record