Show simple item record

dc.contributor.authorLaakso, Hanna
dc.date.accessioned2013-12-02T13:55:25Z
dc.date.available2013-12-02T13:55:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288417
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42574
dc.description.abstractTämän tutkimusen tarkoituksena oli selvittää, miten tiedon rakentaminen ilmenee opiskelijoiden kirjoittamissa lukupiiriraporteissa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, erosiko tiedon rakentaminen ohjausta saaneiden ja ei ohjausta saaneiden ryhmien lukupiiriraporteissa. Ohjausta saaneilta opiskelijoilta kysyttiin myös heidän kokemuksiaan lukupiiriohjauksesta. Tutkimukseen osallistui 52 Jyväskylän yliopiston opiskelijaa, jotka kaikki osallistuivat Kasvatustieteen psykologiset perusteet-kurssille vuosina 2009-2011. Kurssin vastuuopettajan antaman ohjeistuksen mukaisesti opiskelijat pitivät itsenäisesti lukupiiritapaamisia, joiden aikana he keskustelivat kurssikirjallisuuden ja luentojen teemoista. Keskustelujen perusteella opiskelijat tuottivat yhdessä lukupiiriraportin, jonka perusteella heidän kurssisuorituksensa arvioitiin. Nämä lukupiiriraportit olivat myös tutkimuksen aineistona. Vuonna 2010 tutkimukseen osallistuneille opiskelijoille pidettiin lukupiiri-infon lisäksi lukupiirityöskentelyn ohjaus. Kurssin lopuksi opiskelijoita pyydettiin vastaamaan palautekyselyyn, jossa kysyttiin heidän kokemuksiaan annetusta ohjauksesta. Lukupiiriraportteja (n=13) analysoitiin sisällön analyysin keinoin luokittelemalla tekstikatkelmia, joilla oli jokin tiedon rakentamisen funktio. Sisällönanalyysin avulla muodostettiin neljä tiedon rakentamisen pääluokkaa: argumentointi, tiedon elaborointi, kurssikirjallisuuden referointi ja aiheen rajaus. Tämän jälkeen aineiston analysointia jatkettiin kvantifioimalla aineistoa ja vertaamalla Mann-Whitneyn U-testin avulla, erosiko ohjausta saaneiden ja ei ohjausta saaneiden ryhmien lukupiiriraporteissa ilmenevä tiedon rakentaminen toisistaan. Opiskelijoille tehty palautekysely analysoitiin myös sisällön analyysiä käyttäen ja kvantifioimalla. Opiskelijat rakensivat tietoa lukupiiriraporteissaan argumentoimalla, tietoa elaboroimalla, kurssikirjallisuutta referoimalla ja rajaamalla käsiteltyjä aiheita. Rakentaessaan tietoa lukupiirissä opiskelijat samalla kehittivät akateemisen tekstitaitojen osa-alueita: argumentatiivisia tekstitaitoja, tieteenalakohtaisia tekstitaitoja ja yhteisöllisiä tekstitaitoja. Ohjausta saaneiden ja ei ohjausta saaneiden lukupiiriraporteissa näkyvä tiedon rakentaminen ei eronnut toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Palautekyselyn mukaan opiskelijat pitivät saamaansa ohjausta tarpeellisena. Tärkeimpinä lukupiirityöskentelyä auttavina asioina ohjauksessa opiskelijat mainitsivat selkeän ohjeistuksen ja emotionaalisen tuen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherTiedon rakentaminen
dc.subject.otherakateemiset tekstitaidot
dc.subject.otherlukupiiri
dc.subject.otheryliopisto-opiskelu
dc.titleAkateemiset tekstitaidot ja tiedon rakentaminen lukupiirissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312022713
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEducationen
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2013-12-02T13:55:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotieto
dc.subject.ysotekstitaito
dc.subject.ysokirjallisuuspiirit
dc.subject.ysokorkeakouluopiskelu
dc.subject.ysokonstruktivismi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record