Show simple item record

dc.contributor.authorMalkki, Miina
dc.date.accessioned2013-11-28T19:45:41Z
dc.date.available2013-11-28T19:45:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288305
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42540
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden käsityksiä kahden Jyväskylässä toimivan vaatemyymälän taustamusiikista ja taustamusiikin sopivuudesta myymälän yleisimagoon. Tutkimuksessa selvitetään, miten hyvin opiskelijat osaavat arvioida sitä, minkälaista musiikkia myymälöissä soi, ja miten myymälän taustamusiikki sopii myymälän yleisimagoon. Samalla tarkastellaan myymälässä asiointitiheyden ja oman musiikkimaun yhteyttä siihen, miten hyvin taustamusiikki mielletään myymälän yleisimagoon sopivaksi. Tutkimuksen teoreettisena taustana esitellään myymälän ilmapiirin käsite ja aikaisemmassa tutkimuksessa esiin tuotu musiikin sopivuus. Nämä yhdessä toimivat perusteluina tutkimusaiheen tärkeydestä tuoden esiin taustamusiikin roolin myymäläympäristössä. Tutkimus toteutettiin määrällisen tutkimuksen periaatteita noudattaen ja tutkimusaineisto kerättiin survey- menetelmällä. Kysely toteutettiin www-kyselynä ja tutkimuksen perusjoukoksi valittiin Jyväskylän yliopiston opiskelijat, sillä he vastasivat myymäläpäälliköille tehdyn pohjustavan kyselyn mukaan iältään myymälöiden kohderyhmiä. Koska vastaavaa tutkimusta ei oltu aikaisemmin tehty, kyselyn kysymyspatteristo luotiin alusta pitäen, kuitenkin aikaisempia tutkimuksia apuna käyttäen. Tutkimustuloksia analysoitiin Excel-ohjelman ja SPSS- tilasto-ohjelman avulla ja tekijöiden yhteyksiä tarkasteltiin ristiintaulukoimalla. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vastaajilla oli hankaluuksia arvioida sitä, minkälaista musiikkia myymälässä soi. Vastaajille oli selkeää, minkälainen musiikki myymälöissä ei soi, mutta ainoastaan noin neljäsosa vastaajista osasi arvioida myymälässä tyypillisesti soivaa taustamusiikkia siten, että vastaukset vastasivat myymälän omaa näkemystä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että mitä useammin vastaaja ilmoitti asioivansa myymälässä, sitä paremmin myymälän taustamusiikin kerrottiin vastaavan omaa mielimusiikkia. Vastaajien enemmistön mukaan myymälöiden taustamusiikki oli myymälän yleisimagoon nähden sopivaa, ja mitä useammin myymälässä asioitiin, sitä paremmin myymälän taustamusiikin katsottiin sopivan myymälän yleisimagoon. Musiikin sopivuus myymälän imagoon ja oman musiikkimaun vastaavuus myymälän taustamusiikkiin oli myös tarkastelun kohteena ja tulosten perusteella taustamusiikin ja oman mielimusiikin yhteneväisyydellä ei havaittu suurta yhteyttä siihen, miten hyvin taustamusiikin katsottiin sopivan myymälän yleisimagoon. Riippumatta siitä, vastasiko myymälän taustamusiikki omaa mielimusiikkia, myymälän taustamusiikkia pidettiin myymälän yleisimagoon nähden sopivana.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertaustamusiikki
dc.subject.othervähittäismyymälän taustamusiikki
dc.subject.othermyymälän ilmapiiri
dc.subject.otherkuluttajien käsitykset
dc.subject.othermusiikin sopivuus
dc.titleKuluttajien käsityksiä kahdessa vaatemyymälässä soivasta taustamusiikista sekä musiikin sopivuudesta myymälöiden imagoon
dc.typeBooken
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311282685
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.date.updated2013-11-28T19:45:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysotaustamusiikki
dc.subject.ysomyymälät
dc.subject.ysovaatetusliikkeet
dc.subject.ysoilmapiiri
dc.subject.ysokuluttajat
dc.subject.ysomusiikki


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record