Show simple item record

dc.contributor.authorPystynen, Riikka
dc.date.accessioned2013-11-23T21:55:09Z
dc.date.available2013-11-23T21:55:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1287855
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42502
dc.description.abstractTämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia Suomessa ja Isossa-Britanniassa asuvien eri kieli- ja kulttuuritaustaisten pariskuntien näkemyksiä kaksikielisyydestä perheen arjessa ja millä keinoin lasten kaksikielistä kasvua edistetään. Lisäksi selvitetään miten kaksikielisyys ja monikulttuurisuus vaikuttavat perheenjäsenten välisiin suhteisiin sekä perheiden lasten identiteetin rakentumiseen. Yhtenä tutkimuskohteena on myös vanhempien käsitys näiden kahden yhteiskunnan osallistumisesta kaksikielisten perheiden elämään. Tutkimusta varten haastateltiin kahta Isossa-Britanniassa ja kolmea Suomessa asuvaa kaksikielistä pariskuntaa, joilla kaikilla on lapsia, jotka olivat haastatteluhetkellä 1–9-vuotiaita. Pariskuntien äidinkielet olivat suomi ja englanti ja perheiden kotona käytettiin molempia kieliä, lasten siten kasvaessa kaksikielisiksi. Suomessa asuvat pariskunnat haastateltiin kasvokkain ja Isossa-Britanniassa asuvat Skypen välityksellä hyödyntäen teemahaastattelun periaatteita. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin käyttäen sisällönanalyysiä sekä vertailevaa tutkimusaspektia. Pienen otannan vuoksi tuloksia ei ole tarkoitettu yleistettäväksi, mutta tutkimus tuo silti arvokasta lisätietoa kaksikielisyyden ja -kulttuurisuuden kokemuksista kahdessa eri kulttuuriympäristössä. Haastatteluista kävi ilmi, että vanhemmat molemmissa maissa näkivät kaksikielisyyden luonnollisena asiana perheessä. Tästä huolimatta Isossa-Britanniassa asuvien perheiden kaksikielisyys vaati enemmän toimia vanhemmilta, kun taas Suomessa lapset kasvoivat kaksikielisiksi vaivattomammin. Kummankaan maan vanhemmat eivät kuitenkaan mielellään seuranneet mitään tiukkoja käytänteitä lasten kasvatuksessa, vaan kokivat pelkästään molempien äidinkielten käytön riittäväksi kaksikielisyyden tueksi. Vanhemman oma äidinkieli nähtiin tunteiden kielenä ja sen koettiin mahdollistavan syvempi yhteys lapsen kanssa. Siksi vanhemmat kokivat tärkeänä, että lapsi oppii molemmat kielet. Lisäksi vastoin aiempaa tutkimustietoa kaksikielisyyden ei nähty määrittävän lasten identiteettiä, vaan vanhempien mielestä se oli vain ominaisuus muiden persoonallisuuden piirteiden joukossa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkaksikielisyys
dc.subject.otherkaksikulttuurisuus
dc.subject.othermonikulttuurisuus
dc.subject.otheridentiteetti
dc.subject.otherperhe
dc.subject.otherkielipolitiikka
dc.subject.otherteemahaastattelut
dc.subject.othervertaileva tutkimus
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.title"The best of both worlds" : bilingual family life according to Finnish and English-speaking parents in Finland and the United Kingdom
dc.title.alternativeBilingual family life according to Finnish and English-speaking parents in Finland and the United Kingdom
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311232637
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2013-11-23T21:55:09Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysokaksikielisyys
dc.subject.ysolapsuus
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoperhe
dc.subject.ysokielipolitiikka
dc.subject.ysoSuomi
dc.subject.ysoIso-Britannia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record