Show simple item record

dc.contributor.authorPerttala, Kaisa
dc.contributor.authorSalonen Suvi-Tuulia
dc.date.accessioned2013-11-18T20:07:25Z
dc.date.available2013-11-18T20:07:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1288683
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42473
dc.description.abstractPerttala, Kaisa ja Salonen, Suvi-Tuulia. “TÄÄ ELÄMÄ YLIPÄÄTÄÄN ON SELLAISTA YHTEISTYÖTÄ”: OPETTAJIEN AJATUKSIA SAMANAIKAISOPETUKSESTA. Opettajankoulutuslaitoksen pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2013. 92 sivua. Julkaisematon. Samanaikaisopetus on kahden opettajan, usein luokanopettajan ja erityisopettajan, välistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa oppilaille heidän tarvitsemansa tuen saatavuus yleisopetuksen luokassa. Lisäksi samanaikaisopetusta käytetään yhtenä eriyttämisen muotona yleisopetuksen luokissa. Tutkimuksemme aiheena ovat opettajien kokemukset samanaikaisopetuksesta: selvitämme, miten opettajat ovat samanaikaisopetukseen päätyneet ja miten toiminta koulussa on alkanut. Lisäksi selvitämme opettajien taustakoulutuksen vaikutusta opettajien kokemuksiin. Tutkimukseemme osallistui kahdesta koulusta yhteensä viisi opettajaa, jotka olivat koulutukseltaan luokanopettajia, erityisopettajia ja erityislastentarhanopettajia. Näiden joukossa oli kaksi samanaikaisopetusparia ja yksi opettaja, jonka pari ei osallistunut tutkimukseen. Toisen pareista haastattelimme niin, että molemmat opettajista olivat yhtä aikaa haastateltavina ja loput kolme opettajaa haastattelimme yksittäin. Myös viidennen opettajan haastattelimme yksilöhaastattelussa. Haastattelumuotona aineistonkeruussa käytimme teemahaastattelua. Aineiston analysoinnin toteutimme teemahaastattelun analyyttisella sisällön kuvauksella. Tutkimustulostemme mukaan opettajat lähtivät toteuttamaan samanaikaisope-tusta hyvin erilaisista syistä: syiksi mainittiin yhtäällä luokkakoon kasvaminen liian suureksi ja toisaalla yritys saada erityisoppilaille vertaistukea ja positiivisia roolimalleja yleisopetuksen luokasta. Tulosten mukaan opettajat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön, ja samanaikaisopettajat kokivat olevansa hyvin tasa-arvoisessa asemassa työnjaossa ja vastuussa. Opettajat toivoivat enemmän yhteistä aikaa suunnitteluun ja lisää resursseja, esimerkiksi sopivia tiloja samanaikaisopetuksen toteuttamiseen. Tuloksemme ovat samansuuntaisia aiemmissa suomalaisissa tutkimuksessa saatujen tulosten kanssa. Ulkomaalaisen tutkimuksen kanssa on jonkin verran eroja (esim. Austin 2001) mutta se selittynee sillä, että esimerkiksi Yhdysvalloissa samanaikaisopetuksen aloittaminen on usein ylhäältä määrättyä, toisin kuin Suomessa, jossa toiminta perustuu enemmän opettajien vapaaehtoisuuteen ja haluun kehittää toimintaansa. On todennäköistä, että erityisopetuksen muutos kolmiportaiseen tukeen on johtamassa inkluusion lisääntymiseen ja sitä kautta luokkien tullessa yhä heterogeenisemmaksi samanaikaisopetus tulee yleistymään myös Suomessa. Jotta pystyttäisiin selvittämään samanaikaisopetuksen vaikutusta laajemmin, tulisi tutkimuksen kohdetta suunnata opettajista oppilaisiin. Olisi myös hyvä jatkotutkimuksessa selvittää opettajankoulutuksen antamat valmiudet tuleville opettajille samanaikaisopetuksen toteuttamiseen. Miten koulutuksessa tulee huomioida kentällä tapahtuvaa muutosta ja vastata muutoksen tarpeisiin uudistamalla opettajankoulutusta käytännön tarpeista käsin?fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherinklusiivinen koulu
dc.subject.otherkolmiportainen tuki
dc.subject.othersamanaikaisopetus
dc.subject.othersamanaikaisope-tuksen muodot 
dc.title"Tää elämä ylipäätään on sellaista yhteistyötä" : opettajien ajatuksia samanaikaisopetuksesta
dc.title.alternativeOpettajien ajatuksia samanaikaisopetuksesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201311182606
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2013-11-18T20:07:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysoinkluusio
dc.subject.ysosamanaikaisopetus
dc.subject.ysoopetus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record