Show simple item record

dc.contributor.authorKupari, Tuuli
dc.date.accessioned2013-10-03T14:46:46Z
dc.date.available2013-10-03T14:46:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1284121
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42279
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitän miten etsivä nuorisotyö ehkäisee syrjäytymistä, tutkimalla Jyväskylän ammattiopiston henkilöstön näkemyksiä yhteistyöstä. Tässä tutkielmassa syrjäytymisen vaarassa oleva nuori merkitsee työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevaa nuorta, tai muuten erityisen tuen tarpeessa olevaa nuorta. Yhteistyön ymmärrän eri alojen ammattilaisten moniammatilliseksi yhteistyöksi ja verkostotyöksi. Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on Jyväskylän etsivien nuorisotyöntekijöiden ja koulukuraattorien sekä opinto-ohjaajien yhteistyö. Tutkimuksen aineisto koostuu neljän koulukuraattorin ja neljän opinto-ohjaajan haastattelusta. Haastatteluja on yhteensä kahdeksan kappaletta. Aineiston keruumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Aineiston analyysimenetelmänä toimi sisällönanalyysi. Aineiston perusteella etsivää nuorisotyötä tarvitaan syrjäytymisen ehkäisemisessä. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä edellytyksenä on, että moniammatillinen yhteistyö toimii. Mikään yksi taho ei pysty ratkaisemaan kompleksisia sosiaalisia ongelmia, vaan tarvitaan useiden eri organisaatioiden, ja sosiaalialan ammattilaisten yhteistyötä. Tässä tutkielmassa tarkastelin yhteistyön toimivuutta Jyväskylän etsivän nuorisotyön ja ammattiopiston välillä. Tulokset osoittivat, että aktiivinen ja toimiva palveluverkosto on nuorten syrjäytymisen ehkäisyn edellytys. Etsivän nuorisotyön etuja ovat työn luonne ja sen uutuusarvo. Etsivä nuorisotyö oli aineiston perusteella palveluhenkistä ja tehokasta. Etsivän nuorisotyön matalakynnyksisyys ja medianäkyvyys edistävät tuen tarpeessa olevien nuorten ohjautumista etsivän nuorisotyön palveluiden pariin. Aineiston perusteella koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä yhteistyön sujumiseen. Lainsäädäntö, kuten nuorisolakimuutos vuodelta 2011, ovat selkeyttäneet pelisääntöjä käytännössä. Aineiston perusteella yhteistyössä ilmeni myös haasteita. Haasteita saattoi olla ammattiopiston ja etsivän nuorisotyön vuorovaikutuksessa, tai viranomaisten yhteydessä nuoreen ja hänen perheeseensä. Etsivät nuorisotyöntekijät koettiin työkavereina, yhtenä yhteistyökumppanina, jotka tekevät samankaltaista nuorisotyötä kuin koulukuraattorit ja opinto-ohjaajat, mutta eri organisaation sisällä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherSyrjäytyminen
dc.subject.othernuoret
dc.subject.otherehkäisevä sosiaalipolitiikka
dc.subject.othernuorisotyö
dc.subject.otheretsivä työ
dc.subject.othermoniammatillinen yhteistyö
dc.subject.otherverkostotyö
dc.titleEtsivä työ nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä : tutkimus Jyväskylän etsivän nuorisotyön ja ammattiopiston yhteistyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201310032416
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2013-10-03T14:46:46Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysosyrjäytyminen
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoehkäisevä sosiaalipolitiikka
dc.subject.ysonuorisotyö
dc.subject.ysoetsivä sosiaalityö
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysoverkostotyö
dc.subject.ysoJyväskylä
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record