Recent Submissions

 • Sotkuiset maailmat: Posthumanistinen kirjallisuudentutkimus 

  Hyttinen, Elsi; Lummaa, Karoliina (2021)
  Posthumanistisessa teoriassa ja tutkimuksessa verkostojen (net, network, mesh, meshwork), kiinnittymisten (entanglement, enmeshment, intra-action, interrelation), yhdessäolon ja -tulemisen (coexistence, coemergence, ...
 • Ero ja immersio. Tutkimus artefaktin ongelmasta ja aineellisen ja käsitteellisen välisistä suhteista 

  Hassinen, Pekka (2021)
  Tutkimus on kulttuurifilosofinen ja kulttuurintutkimuksellinen väitöskirja aineellisen artefaktin ongelmasta ja filosofinen tutkimus aineellisen mieltämisen ehdoista. Ihmistekoisen statuksen uudelleen arvioinnin pohjalta ...
 • Myrkylliset aikuiset 

  Aalto-Heinilä, Maija; Itäpuisto, Maritta; Ketola, Sannamaria; Linjakumpu, Aini; Litmanen, Tapio; Oksanen, Markku; Pirskanen, Henna; Ruohomäki, Olli; Saastamoinen, Mikko; Tammi, Tuure; Virtanen, Tuomo (Jyväskylän yliopisto, 2021)
 • Vastalause ongelmille 

  Eräsaari, Risto (2021)
  Vastalause ongelmille puolustaa pätevää ongelmatietoisuutta ja moittii yltiöpäistä ongelmallistamista. Teoksessa keskustellaan sekä kaikkein vaikeimpiin ongelmiin tavoitelluista täsmällisistä ratkaisuista että piinaavien ...
 • Voicing Bo Carpelan : Urwind's dialogic possibilities 

  Kennedy, Brian (2020)
  Finnish writer Bo Carpelan (1926-2011) gained unparalleled recognition amongst Finland-Swedish readers at home and others worldwide for his work as a poet and novelist. Yet despite a good deal of his literary output having ...
 • Keskisuomalainen turveprotesti : Pelastetaan reittivedet -yhdistyksen tarina 

  Möttönen, Sakari; Konttinen, Esa; Salo, Miikka (2020)
  Ympäristökonfliktien hallinnassa käydään kauppaa taloudellisten hyötyjen ja ympäristöhaittojen välillä. Nykyinen hallinnan malli on edustuksellis-korporatiivinen. Turvetuotantoa, jolla paikallinen väestö näkee olevan ...
 • Paperinen avaruus : näkökulmia kirjaesineen ja kirjallisuuden materiaalisuuksiin 

  Ahvenjärvi, Kaisa; Joensuu, Juri; Helle, Anna; Karkulehto, Sanna (2020)
  Ubiikin sähköisen tekstuaalisuuden ja digitaalisen median vakiintuminen on saanut kirjailijoiden ja tutkijoiden huomion kiinnittymään jälleen kulttuurin perustekijään: painettuun kirjaan. Paperinen avaruus. Näkökulmia ...
 • Susien paikat : ihminen ja susi 1900-luvun Suomessa 

  Lähdesmäki, Heta (2020)
  Viime vuosisadan aikana susien esiintymisessä ja asemassa tapahtui suuria muutoksia. Syntyi monenlaisia käsityksiä susien käyttäytymisestä ja sijoittumisesta. Tässä kirjassa paneudutaan susien paikkoihin 1900-luvun ...
 • Hungarológia a Távol-Keleten : Korea és Japán 

  Karizs, Krisztina; Fenyvesi, Kristof; Lahdelma, Tuomo (University of Jyväskylä, 2020)
  The International Congress of Hungarian Studies takes place every five years to provide an academic forum for scholars worldwide. In 2016, as the opening of the University of Pécs's 650th-anniversary celebrations, the 8th ...
 • Sosiaalityön käänteet 

  Moilanen, Johanna; Annola, Johanna; Satka, Mirja (2020)
 • Mannerheim ja muuttuvat tulkinnat : mediatisoitunut kansalaisuskonto 2000-2010-lukujen kulttuurikiistoissa 

  Kyyrö, Jere (2019)
  Marsalkka Mannerheim esiintyi usein uutisotsikoissa vuosina 2001–2014. Keskustelua synnytti aika ajoin Renny Harlinin ja Markus Selinin Mannerheim-suurelokuvahanke. Lööppeihin nousi myös Katariina Lillqvistin nukkeanimaatio ...
 • Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus 

  Jäntti, Saara; Heimonen, Kirsi; Kuuva, Sari; Mäkilä, Annastiina; Rissanen, Anu; Nissi, Kaisa; Malinen, Antti; Kukkonen, Tiina Katriina; Tanskanen, Jani; Piippo, Laura; Kokkinen, Jari K. (2019)
  Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus pureutuu siihen, miten käsityksiä hulluudesta, mielenterveydestä ja poikkeavuudesta on eri aikoina ja eri paikoissa tuotettu kielessä, taiteessa ja kulttuurisissa käytänteissä. ...
 • Viisauden haaste : metafilosofinen johdatus filosofiaan 

  Väyrynen, Kari (2019)
  Teos johdattaa filosofiaan metafilosofisesta perspektiivistä: tarkastelee filosofian tehtäviä ja merkitystä kulttuurin kokonaisuudessa. Metafilosofia lähtee liikkeelle inhimillisestä praksiksesta sen koko laajuudessa, ...
 • Televisioformaatti ja kulttuurinen neuvottelu 

  Keinonen, Heidi (2019)
  Televisioformaatit ovat kulkeneet mukanani jo yli kymmenen vuoden ajan – välillä päätoimisen tutkimustyön kohteena, välillä sivujuonteena muiden töiden lomassa ja usein myös osana omaa katsomiskokemustani. Ensimmäisen ...
 • Max Weberin lukutapoja 

  Kauppi, Niilo; Palonen, Kari (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Max Weber on tämän päivän akateemisessa keskustelussa ajankohtaisempi kuin muutama vuosikymmen sitten. Aikaisempaa historiallisempi ja kriittiseen editioon nojaava tutkimus on muuttanut sovinnaista kuvaa Weberistä. Tässä ...
 • Näkökulmarelativismi : tiedon suhteellisuuden ongelma 

  Hautamäki, Antti
  Kirjassa kehitelty näkökulmarelativismi on epistemologisen relativismin muoto, jossa tietoväitteet suhteutetaan näkökulmiin. Näkökulmissa tarkasteltavan asian jokin aspekti edustaa sitä subjektille. Esimerkiksi perhepolitiikkaa ...
 • Politiikan tulkinta : juhlakirja Marja Keräselle 

  Kivistö, Hanna-Mari; Kuokkanen, Kanerva; Weide, Marjukka; Virtanen, Joonatan (Jyväskylän yliopisto, 2018)
 • Populism on the loose 

  Kovala, Urpo; Palonen, Emilia; Ruotsalainen, Maria; Saresma, Tuija (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Populismitutkimus on pääosin keskittynyt etsimään populismia määrittäviä yhteisiä piirteitä tai hahmottamaan populismia sosiaalisena logiikkana. Tässä kirjassa tarkastellaan populismin sisäisiä eroja. Populismi vaihtelee ...
 • Hoivatyö muutoksessa : suomalainen vanhustyö pohjoismaisessa vertailussa 

  Kröger, Teppo; Van Aerschot, Lina; Puthenparambil, Jiby Mathew (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  NORDCARE2-tutkimushanke on pohjoismaisen tutkijaryhmän vuonna 2015 toteuttama uusintatutkimus kymmenen vuotta aiemmasta tutkimuksesta, joka tuotti ensimmäistä kertaa vertailukelpoista tietoa hoivatyön työtehtävistä ja ...

View more