Recent Submissions

 • Voicing Bo Carpelan : Urwind's dialogic possibilities 

  Kennedy, Brian (2020)
  Finnish writer Bo Carpelan (1926-2011) gained unparalleled recognition amongst Finland-Swedish readers at home and others worldwide for his work as a poet and novelist. Yet despite a good deal of his literary output having ...
 • Paperinen avaruus : näkökulmia kirjaesineen ja kirjallisuuden materiaalisuuksiin 

  Ahvenjärvi, Kaisa; Joensuu, Juri; Helle, Anna; Karkulehto, Sanna (2020)
  Ubiikin sähköisen tekstuaalisuuden ja digitaalisen median vakiintuminen on saanut kirjailijoiden ja tutkijoiden huomion kiinnittymään jälleen kulttuurin perustekijään: painettuun kirjaan. Paperinen avaruus. Näkökulmia ...
 • Susien paikat : ihminen ja susi 1900-luvun Suomessa 

  Lähdesmäki, Heta (2020)
  Viime vuosisadan aikana susien esiintymisessä ja asemassa tapahtui suuria muutoksia. Syntyi monenlaisia käsityksiä susien käyttäytymisestä ja sijoittumisesta. Tässä kirjassa paneudutaan susien paikkoihin 1900-luvun ...
 • Mannerheim ja muuttuvat tulkinnat : mediatisoitunut kansalaisuskonto 2000-2010-lukujen kulttuurikiistoissa 

  Kyyrö, Jere (2019)
  Marsalkka Mannerheim esiintyi usein uutisotsikoissa vuosina 2001–2014. Keskustelua synnytti aika ajoin Renny Harlinin ja Markus Selinin Mannerheim-suurelokuvahanke. Lööppeihin nousi myös Katariina Lillqvistin nukkeanimaatio ...
 • Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus 

  Jäntti, Saara; Heimonen, Kirsi; Kuuva, Sari; Mäkilä, Annastiina; Rissanen, Anu; Nissi, Kaisa; Malinen, Antti; Kukkonen, Tiina Katriina; Tanskanen, Jani; Piippo, Laura; Kokkinen, Jari K. (2019)
  Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus pureutuu siihen, miten käsityksiä hulluudesta, mielenterveydestä ja poikkeavuudesta on eri aikoina ja eri paikoissa tuotettu kielessä, taiteessa ja kulttuurisissa käytänteissä. ...
 • Televisioformaatti ja kulttuurinen neuvottelu 

  Keinonen, Heidi (2019)
  Televisioformaatit ovat kulkeneet mukanani jo yli kymmenen vuoden ajan – välillä päätoimisen tutkimustyön kohteena, välillä sivujuonteena muiden töiden lomassa ja usein myös osana omaa katsomiskokemustani. Ensimmäisen ...
 • Populism on the loose 

  Kovala, Urpo; Palonen, Emilia; Ruotsalainen, Maria; Saresma, Tuija (Jyväskylän yliopisto, 2018)
  Populismitutkimus on pääosin keskittynyt etsimään populismia määrittäviä yhteisiä piirteitä tai hahmottamaan populismia sosiaalisena logiikkana. Tässä kirjassa tarkastellaan populismin sisäisiä eroja. Populismi vaihtelee ...
 • Maamme romaani : esseitä kirjallisuuden vuosikymmenistä 

  Hietasaari, Marita (Jyväskylän yliopisto, 2017)
  Maamme romaani tarkastelee Suomen itsenäisyyden ajan romaania. Sitä käydään läpi vuosikymmenittäin, muutama teos kerrallaan. Klassikoiden ohella huomiota saavat myös vähemmän tunnetut romaanit. Suomalainen orjatyttö ...
 • Sähköaivo sinuiksi, tietokone tutuksi : tietotekniikan kulttuurihistoriaa 

  Suominen, Jaakko (Jyväskylän yliopisto, 2000)
  Tietotekniikkaan on aina kuulunut itse laitteiden, ohjelmistojen sekä niiden käyttötapojen lisäksi myös populaarijulkisuuden kautta syntyvä mielikuvamaailma. Jaakko Suomisen tutkimuksessa selvitetään, mikä merkitys ...
 • Koneen lumo : mikrotietokoneharrastus Suomessa 1970-luvulta 1990-luvun puoliväliin 

  Saarikoski, Petri (Jyväskylän yliopisto, 2004)
  Millainen on ollut kotitietokoneiden kehityshistoria Suomessa? Kuinka suosittu pelikone oli Commodore 64? Oliko Atari ST parempi kuin Amiga? Koneen lumo vie meidät takaisin aikaan, jolloin mikrotietokoneet olivat vasta ...
 • Prekarisaatio ja affekti 

  Jokinen, Eeva; Venäläinen, Juhana (Jyväskylän yliopisto, 2015)
  Prekarisaatio ja affekti tutkii nykyisyyden tunnesävyjä ja aistimuksia. Osana poikkitieteistä tutkimushanketta se tarkastelee prekaaria kokemusta kahdeksan toisiinsa lomittuvan pienoistutkimuksen kautta. Kirjan tavoitteena ...
 • Elämykset kulttuurina ja kulttuuri elämyksinä : kulttuurintutkimuksen näkökulmia elämystalouteen 

  Karkulehto, Sanna; Lähdesmäki, Tuuli; Venäläinen, Juhana (Jyväskylän yliopisto, 2016)
  Elämyksellisyydestä on viime vuosikymmenten aikana tullut markkinoinnille keino erottautua ja houkutella kuluttajia. Elämyksellisyys kietoutuu talouden logiikkaan. Tätä yhteen kietoutumista on kuvattu sekä tieteessä että ...
 • Pienkustantajan arkipäivä : tutkimus julkaisuprosessista ja toimintakulttuurista 

  Halttunen, Kai (Jyväskylän yliopisto, 1995)
  Pienkustantajien määrä on kasvanut voimakkaasti 1980-luvulta alkaen. YTM Kai Halttunen on tutkinut kahdentoista suomalaisen pienkustantajan toimintatapoja ja kustannuspolitiikkaa teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksessa ...
 • "Millasen päivityksen tästä sais?" : elämäjulkaisijuuden kulttuurinen omaksuminen 

  Östman, Sari (Jyväskylän yliopisto, 2015)
  Yhä useammat meistä napsivat kuvia lapsistaan, lomistaan ja lemmikeistään sosiaaliseen mediaan. Facebook tai oma blogi on avoinna pitkin päivää, ja huomaamme ajattelevamme keskellä elämän tohinaa: ”Millasen päivityksen ...
 • Maisemassa : sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa 

  Saresma, Tuija; Jäntti, Saara (Jyväskylän yliopisto, 2014)
  Maisemalla on merkittävä tehtävä kansallisuutta koskevien käsitysten luomisessa ja ylläpitämisessä. Mutta maisema ei ole vain paikka, vaan paikasta tulee maisema rajaamisen kautta. Rajaus ohjaa katseen maiseman reunoille, ...
 • FIFAn valtapeli : Etelä-Afrikan jalkapallon MM-kisat 2010 keskitettynä mediaspektaakkelina 

  Kolamo, Sami (Jyväskylän yliopisto, 2014)
  Nykyisiä miesten jalkapallon MM-kisoja voi kutsua keskitetyiksi mediaspektaakkeleiksi. Ne ovat myös merkittäviä vallankäytön areenoita. Kansainvälinen jalkapalloliitto, kisaisäntä ja televisio muodostavat jalkapallon ...
 • Paikantuneita haluja : seksuaalisuus ja tila Christer Kihlmanin tuotannossa 

  Carlson, Mikko (Jyväskylän yliopisto, 2014)
  Homoseksuaalisuuden ja seksuaalisen toiseuden kuvaukset ovat olleet suomalaisessa kirjallisuudessa pitkään kartoittamaton alue. Identiteettipoliittisen ulostulokirjallisuuden perinteen puuttuminen ei ole kuitenkaan estänyt ...
 • Outo ja aito taide : ammattikoululaiset ja lukiolaiset kuvataiteen vastaanottajina 

  Linko, Maaria (Jyväskylän yliopisto, 1992)
  Minkälainen on suomalaisten nuorten visuaalinen lukutaito, kun katseltavana on kuvataidetta? Tutkimuksessa tarkastellaan nuorten tapoja puhua taidekokemuksestaan taidekuvien katselutilanteissa tehdyn kyselyn sekä haastattelujen ...
 • Uusi Tuntematon : Rauni Mollbergin ohjaaman Tuntematon sotilas -elokuvan ensi-illan aikainen vastaanotto 

  Jokinen, Kimmo; Linko, Maaria (Jyväskylän yliopisto, 1987)
  Tutkimuksessa tarkastellaan Rauni Mollbergin ohjaaman Tuntemattoman sotilaan vastaanottoa. Tutkimusta varten haastateltiin Tuntemattoman sotilaan uuden elokuvaversion katsojia ensi-illan jälkeen joulukuussa 1985 Helsingissä ...
 • Kybertekstien narratologia : digitaalisen kerronnan alkeet 

  Eskelinen, Markku (Jyväskylän yliopisto, 2002)
  Uudet teknologiat ovat avanneet kertomuksille uudenlaisia tiloja ja mahdollisuuksia. Digitaaliset ohjelmoidut tekstit ovat dynaamisia ja vuorovaikutteisia ja luovat tilanteita, joissa tekstin ja lukijan suhde pysyy jatkuvasti ...

View more